Αρχική Εποχικοί 44 συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο

44 συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη 44 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών και όχι πέραν της 31-12-2020.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 14/05/2020 έως 25/05/2020.

Τηλέφωνο: 213 2139510, 213 2139545

Δείτε την προκήρυξη εδώ