Αρχική Εποχικοί 25 συμβασιούχοι στο δήμο Κω

25 συμβασιούχοι στο δήμο Κω

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Κω ανακοινώνει την πρόσληψη εξήντα οκτώ (68) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής: 

11 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτή)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (πολυμηχανήματος)
55 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Αιτήσεις έως 25 Ιουνίου.

Τηλέφωνο:

22423 60481, 22423 60489