Αρχική Ελλάδα ΟΑΣΑ: 200 λεωφορεία στους δρόμους της Αττικής έως τα τέλη του μήνα

ΟΑΣΑ: 200 λεωφορεία στους δρόμους της Αττικής έως τα τέλη του μήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου 200 λεωφορεία των ΚΤΕΛ θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αττικής αναλαμβάνοντας την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου σε 60 περιφερειακές αστικές γραμμές ευθύνης του ΟΑΣΑ.

Στόχο αποτελεί η ενίσχυση της εξυπηρέτησης στο δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας. Στην πλειονότητα τους τα συγκεκριμένα λεωφορεία δρομολογούνται σε περιφερειακές γραμμές (Βόρειας, Νότιας, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής), ώστε να ενισχυθούν τα δρομολόγια στο κέντρο της Αθήνας με τα λεωφορεία των ΟΣΥ, τα οποία και αντικαθίστανται από τα ΚΤΕΛ.

Η σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ κρίθηκε απαραίτητη και αποτελεσματική, καθώς με αυτήν εντάσσονται συνολικά 200 οχήματα και 550 επιπλέον οδηγοί σε ημερήσια βάση στο σύστημα των αστικών συγκοινωνιών αρμοδιότητας ΟΑΣΑ.

Οι γραμμές που θα εκτελούν συγκοινωνιακό έργο συνολικά και τα 200 λεωφορεία των ΚΤΕΛ είναι:

  • Γραμμές περιοχής Βόρειας Αττικής: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν γραμμές που συνδέουν την περιοχή της Κηφισιάς με περιοχές όπως η Ροδόπολη, το Κρυονέρι, ο ‘Αγιος Στέφανος, ο Διόνυσος, οι Θρακομακεδόνες.
  • Γραμμές περιοχής Δυτικής Αττικής: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν γραμμές οι οποίες συνδέουν την περιοχή της Ελευσίνας με περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος, η Μάνδρα, η Μαγούλα.
  • Γραμμές περιοχής Ανατολικής Αττικής: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν γραμμές που συνδέουν τους σταθμούς μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας και Νομισματοκοπείο με περιοχές όπως η Ανθούσα, η Αρτέμιδα, το Κορωπί, η Παλλήνη, η Ραφήνα.
  • Γραμμές περιοχής Νότιας Αττικής: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι γραμμές οι οποίες συνδέουν το σταθμό του μετρό «Ελληνικό» με περιοχές όπως η Σαρωνίδα, η Βάρκιζα, η Γλυφάδα.

Υπενθυμίζεται πως από τα 200 λεωφορεία των ΚΤΕΛ τα 164 είναι κανονικά (12 μέτρων), τα 30 αρθρωτά (18 μέτρων) και τα 6 μικρολεωφορεία (8 μέτρων).

Το έργο που ανατίθεται στα ΚΤΕΛ αντιστοιχεί ετησίως σε 17,1 εκατ. οχηματοχιλιόμετρα, που αναλογεί στο 19,97% του οδικού συγκοινωνιακού έργου. Επίσης, το κόμιστρο παραμένει ίδιο (σημειώνεται ότι είχε μειωθεί κατά την έναρξη της πανδημίας), ενώ όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια, αποτελούν έσοδα του ΟΑΣΑ.

Η προσωρινή εκχώρηση συγκοινωνιακού έργου, για 2 χρόνια, εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19.

Ανεξάρτητος Ελεγκτής σε συνεργασία με τον ΟΑΣA

Προβλέπεται Ανεξάρτητος Ελεγκτής σε συνεργασία με τον ΟΑΣA , ο οποίος θα πραγματοποιεί τη εποπτεία και την πιστοποίηση του συγκοινωνιακού έργου, που θα εκτελείται από τα ΚΤΕΛ.

Στόχος είναι η καλύτερη εκτέλεση των δρομολογίων που αναλαμβάνουν τα ΚΤΕΛ και αποτελούσαν έργο της ΟΣΥ. Για το λόγο αυτό ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής, η δαπάνη του οποίου θα αφορά τα ΚΤΕΛ, θα ελέγχει και το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών.

Όπως αναφέρεται στην σύμβαση μεταξύ ΟΑΣΑ – ΚΤΕΛ οι αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Ελεγκτή περιλαμβάνουν την σύνταξη μηνιαίων αναφορών με:

  • την καταγραφή του παραγόμενου μεταφορικού έργο
  •  πλήθος εκτελεσμένων δρομολογίων κάθε λεωφορειακής γραμμής δια των τροποποιήσεων αυτής/ημέρα,
  • εκτελεσμένα οχηματοχιλιόμετρα/ημέρα, τυχόν αποκλίσεις,
  • «κενά» οχηματοχιλιόμετρα, και των σχετικών εσόδων από τα εισιτήρια ανά κατηγορία. Η αμοιβή του ορίζεται σε 0,006Euro ανά εκτελεσμένο οχηματοχιλιόμετρο, για την παρακολούθηση του εκτελούμενου συγκοινωνιακού έργου.

Στην σύμβαση προβλέπεται κίνητρο για την διασφάλιση της καταβολής κομίστρου από το επιβατικό κοινό, καθώς και για την αποφυγή του ηθικού κινδύνου της λεγόμενης «εισιτηριοδιαφυγής».

ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ  θεωρούν ως εύλογο και δίκαιο μέτρο – πρόβλεψη την ανταμοιβή της ΚΤΕΛ Αττικής Α.Ε. κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί των εισπράξεων από την πώληση εισιτηρίων,

  • είτε απ’ τους οδηγούς εντός των λεωφορείων των ΚΤΕΛ Α.Ε.,
  • είτε άλλο προσωπικό των ΚΤΕΛ Α.Ε. (εκδότες εισιτηρίων, κλπ).