Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ανακοινώνει την έναρξη μόνιμων προσλήψεων για διοικητικούς υπαλλήλους γραφείου μέσω δύο νέων προκηρύξεων.

Οι προκηρύξεις αφορούν:

Προκήρυξη 1/2024: Αφορά θέσεις για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Συγκεκριμένα, οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

  • ΠΕ Οικονομολόγος (1 θέση)
  • ΠΕ Πληροφορικής (1 θέση)
  • ΠΕ Διοικητικός (1 θέση)
  • ΠΕ Λογιστής (1 θέση)
  • ΠΕ Μηχανικός (1 θέση) Οι αιτήσεις για αυτή την προκήρυξη μπορούν να υποβληθούν έως τις 18 Ιουνίου 2024.

Προκήρυξη 2/2024 (ΑμεΑ): Αφορά θέσεις για την κατηγορία ΔΕ Διοικητικών. Οι θέσεις αυτές προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Οι αιτήσεις για την προκήρυξη αυτή μπορούν επίσης να υποβληθούν έως τις 18 Ιουνίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έγκαιρα και να διασφαλίσουν ότι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια για τις θέσεις που τους ενδιαφέρουν.

Δείτε ΕΔΩ τις προκηρύξεις