Αρχική Δήμοι 14 συμβάσεις στον Δήμο Χαλανδρίου

14 συμβάσεις στον Δήμο Χαλανδρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 4 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ
3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
( ΣΑΡΩΘΡΟ) 2 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ
4 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
( ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ) 2 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ
5 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 3 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ
6 ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΙ 3 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ

Τηλέφωνο:
213 2023862, 213 2023865, 213 2023870
Δείτε την προκήρυξη εδώ