Αρχική Εποχικοί 14 προσλήψεις στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

14 προσλήψεις στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, ως ακολούθως:

12 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης
2 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας

Επικοινωνία:
2313 306491
Δείτε την προκήρυξη εδώ