Αρχική Συμβασιούχοι 14 προσλήψεις ανακοίνωσε η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας

14 προσλήψεις ανακοίνωσε η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι Κατσίγρα ανακοίνωσε 14 νέες προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με χρονική διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες.

Οι θέσεις αφορούν καθηγητές εκμάθησης εικαστικών-καλλιτεχνικών σπουδών (ζωγραφική, κεραμική, χαρακτική) για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών-εικαστικών ερασιτεχνικών τμημάτων του Ελεύθερου Εργαστηρίου Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021.

Οι ειδικότητες:

  • 12 ΠΕ Ζωγράφων
  • 1 ΠΕ Χαρακτών
  • 1 ΔΕ Κεραμιστών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στα γραφεία της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι Κατσίγρα, (Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 9.00π.μ.14.00μ.μ.):

  1. είτε αυτοπροσώπως κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού,
  2. είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  3. είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ. Παπανδρέου 2, 41334 Λάρισα, με επισυναπτόμενα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά,
  4. είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Η ανωτέρω προκήρυξη καθώς και το έντυπο της αίτησης για συμμετοχή, θα αναρτηθεί και στο site www.katsigrasmuseum.gr.

Επικοινωνία: 2410 623615, 2410 670496

Δείτε την προκήρυξη εδώ: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας