Αρχική Διεθνή 124 διοικητικούς υπαλλήλους προσλαμβάνει η Κομισιόν

124 διοικητικούς υπαλλήλους προσλαμβάνει η Κομισιόν

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην πρόσληψη 124 πτυχιούχων διοικητικών υπαλλήλων θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO), μέσω εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης.

Καθήκοντα των διοικητικών υπαλλήλων αποτελούν η διενέργεια αναλύσεων και η διαμόρφωση πολιτικών στους τομείς δράσης της ΕΕ, η παρακολούθηση εφαρμογής ορισμένων τομεακών πολιτικών, η εκπόνηση εκθέσεων με αναλύσεις πολιτικής και η σύνταξη ενημερωτικών δελτίων, καθώς και η υποβοήθηση όσων ασχολούνται με τη λήψη αποφάσεων, μέσω γραπτών ή προφορικών εισηγήσεων.

Ο βαθμός AD 5 είναι ο εισαγωγικός βαθμός με τον οποίο ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους οι διοικητικοί υπάλληλοι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οι επιτυχόντες θα εργάζονται κυρίως στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, το οποίο θα πρέπει να έχουν λάβει το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2017, να είναι Ευρωπαίοι πολίτες, να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και να έχουν ικανοποιητική γνώση (σε επίπεδο Β2) της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. Για την διεκδίκηση των θέσεων δεν απαιτείται καμία επαγγελματική πείρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu μέχρι τις 3 Μαΐου 2017.