Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 12 Προσλήψεις στο Δήμο Νέστου

ΑΣΕΠ: 12 Προσλήψεις στο Δήμο Νέστου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Καταληκτική Ημερομηνία:
Δευτέρα, Οκτώβριος 3, 2022