102 προσλήψεις τρίμηνης διάρκειας σε ΕΕΠ και ΕΠΒ

0
18

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τις προσλήψεις 102 αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ με τρίμηνες συμβάσεις, το απόγευμα της Πέμπτης.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 102 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021 βάσει της Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών αναγκών (άρθρο 46 του ν. 4692/2020).

Οι θέσεις αφορούν:

  • 58 προσλήψεις στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (ΣΜΕΑΕ)
  • 25 προσλήψεις στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη
  • 10 προσλήψεις στις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)
  • 9 προσλήψεις στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης  (ΚΕΣΥ)

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020, απευθείας στη σχολική μονάδα ή στο ΚΕΣΥ πρόσληψής τους.

Στην περίπτωση που τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα με τις περισσότερες ώρες.

Δείτε τον πίνακα εδώ: πινακας