Αρχική Εποχικοί 10 συμβάσεις εργασίας στην καθαριότητα απο τον Δήμο Γλυφάδας

10 συμβάσεις εργασίας στην καθαριότητα απο τον Δήμο Γλυφάδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Γλυφάδας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

6 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Εργάτες Κοιμητηρίου)
4 ΥΕ Φύλακες Εργατών (Κοιμητηρίου)

Επικοινωνία:
213 2025221-5
Δείτε την προκήρυξη εδώ