Αρχική Εποχικοί 10 προσλήψεις στο Δήμο Σκοπέλου (Ν. Μαγνησίας)

10 προσλήψεις στο Δήμο Σκοπέλου (Ν. Μαγνησίας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής:  

3 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Γ’ Κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
7 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/04/2018 – 19/04/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 24243 50103-131