Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 9 Προσλήψεις στο Δήμο Σκοπέλου

ΑΣΕΠ: 9 Προσλήψεις στο Δήμο Σκοπέλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σκοπέλου.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ