Αρχική Εποχικοί 10 εργάτες καθαριότητας στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου

10 εργάτες καθαριότητας στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
24263 50124