Αρχική Εποχικοί Εποχικές προσλήψεις στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας

Εποχικές προσλήψεις στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για την κάλυψη των εποχικών αναγκών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας».

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, απαιτείται η πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 4 μήνες.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν ένας ΠΕ Ιατρός, ένας ΤΕ Νοσηλευτής, 2 ΔΕ Ταμίες, 11 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων και μία ΥΕ Καθαρίστρια.