Αρχική Επιχειρήσεις Ζωτικής σημασίας οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις

Ζωτικής σημασίας οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για το επιχειρείν. Οι επιχειρήσεις καλούνται να δημιουργήσουν νέα μοντέλα λειτουργίας σύμφωνα με τις επιταγές που υπαγορεύει η αγορά. Η ανάδειξη χαρακτηριστικών όπως η καινοτομία, η βιωσιμότητα και η εξωστρέφεια συνιστούν απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε οι επιχειρήσεις να θεωρούνται ανταγωνιστικές στον χώρο δραστηριοποίησής τους.
Σύμφωνα με έρευνα της PwC, για να επιτευχθούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, είναι επιτακτική η ανάγκη για περαιτέρω δέσμευση του επιχειρηματικού κόσμου για την ουσιαστική συνεισφορά του στις προσπάθειες των κρατών, όπως αποκαλύπτει η ετήσια ανάλυση της εταιρείας.
Σύμφωνα με την PwC, τέσσερα χρόνια μετά την ομόφωνη επικύρωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης από τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών και ενώ οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο έχουν την τελική ευθύνη για την επίτευξη των στόχων, η ουσιαστική υποστήριξη των επιχειρήσεων είναι ζωτικής σημασίας.
Παρά την υψηλή ευαισθητοποίηση, η πρόοδος στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης θα μπορούσε να υπονομευθεί από την έλλειψη στόχων, αξιολόγησης αυτών και συνολικά ενσωμάτωσης στην επιχειρηματική στρατηγική. Η πρόοδος που καταγράφεται για την επίτευξη των αποτελεσμάτων βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο, παρά το γεγονός ότι οι στόχοι παρέχουν μια κοινή γλώσσα και κοινό πλαίσιο για τη δημιουργία μιας πιο ξεκάθαρης εικόνας των ζητημάτων, της προόδου και του επιπέδου όπου χρειάζεται να γίνουν αλλαγές. Σημειώνεται ότι μόλις 1% των εταιρειών που αναλύθηκαν μετρούν την απόδοσή τους με βάση τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Τι δείχνουν τα ευρήματα της ανάλυσης;
  • Ένας στους πέντε επικεφαλής εντάσσουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στους στόχους τους για το επόμενο έτος
  • Μεταξύ των εταιρειών που αναφέρουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, το 59% τους συμπεριλαμβάνουν ως μέρος της έκθεσής τους για τη βιωσιμότητα, ενώ μόλις λίγο πάνω από τις μισές (51%) τους συμπεριέλαβαν στην ετήσια έκθεσή τους
  • Ποσοστό 14% ανέφεραν συγκεκριμένους στόχους: μεταξύ αυτών, το 39% προσδιορίζει τους στόχους ποιοτικά ενώ το 20% ποσοτικά
  • Μόλις το 34% από τις εταιρείες που ανέφεραν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (25% του συνόλου των εταιρειών που αναλύθηκαν), τους συμπεριλαμβάνουν στην επιχειρηματική τους στρατηγική
  • Η πλειοψηφία των εταιρειών επικεντρώνονται στον στόχο Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη, αλλά στόχοι που αφορούν φυσικούς πόρους ή wellbeing, εμφανίζονται σε μικρότερο βαθμό.