Αρχική ΑΣΕΠ Υπουργείο Πολιτισμού: Προσλήψεις στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Υπουργείο Πολιτισμού: Προσλήψεις στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ