Αρχική Υπουργεία Υπουργείο Οικονομικών: Το Ταμείο Ανάκαμψης θα βγάλει… μείωση φόρων

Υπουργείο Οικονομικών: Το Ταμείο Ανάκαμψης θα βγάλει… μείωση φόρων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 2,8% του ΑΕΠ (περίπου 4,8 δισ. ευρώ) και κατά συνέπεια η δημιουργία ισόποσου δημοσιονομικού χώρου για την ολοκλήρωση του κυβερνητικού προγράμματος για τη μείωση φόρων θα είναι μια από τις θετικές επιπτώσεις της υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αυτό τονίζει, μεταξύ άλλων, το εμπλουτισμένο κείμενο που πήγε χθες στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών και αναλύει τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη νέα του ονομασία του «Ελλάδα 2.0», εν όψει της συζήτησης που θα γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης

Μεταξύ άλλων, το κείμενο των 200 σελίδων αναλύει και τη μακροοικονομική επίπτωση της υλοποίησης των 112 έργων και των 58 μεταρρυθμίσεων του προγράμματος και τονίζει ότι το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπορεί να αυξήσει το επίπεδο του πραγματικού ΑΕΠ κατά περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες το 2026.

Αυτό συνεπάγεται θετική συμβολή στο ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά περίπου 1,15 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο κάθε χρόνο την περίοδο 2021-2026. Η μόνιμη αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ σε βάθος 20ετίας λόγω των μεταρρυθμίσεων υπολογίζεται στις 6,5 μονάδες στο ΑΕΠ κάθε έτος.

Κατά την περίοδο 2021-2026, το σχέδιο αυξάνει τις ιδιωτικές επενδύσεις και την απασχόληση περισσότερο από 20% και περίπου 4% αντίστοιχα, με τα κέρδη απασχόλησης να αντιστοιχούν σε 180.000-200.000 νέες θέσεις εργασίας.

Οι θέσεις αυτές διατηρούνται μακροπρόθεσμα, δηλαδή είναι μόνιμες, όπως επίσης μόνιμη αύξηση καταγράφεται και στο επίπεδο της ιδιωτικής επένδυσης.

Δημοσιονομικός χώρος

Τονίζεται επίσης ότι η εφαρμογή του σχεδίου αυξάνει το λόγο των φορολογικών εσόδων προς το ΑΕΠ κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες, δημιουργώντας έτσι δημοσιονομικό χώρο που επιτρέπει τη μείωση των φόρων ή/και την αύξηση των δημοσίων δαπανών, κάτι που μπορεί να δώσει περαιτέρω ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα από αυτήν που προβλέπεται.

Η σχετική μελέτη της ΤτΕ αναφέρει ότι, βάσει εκτιμήσεων του ΟΟΣΑ, μεταρρυθμίσεις που θα έκλειναν την απόσταση μεταξύ Ελλάδας και του μέσου όρου της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά το Κράτος Δικαίου στο μισό της σημερινής απόστασης θα μεταφράζονταν σε μακροπρόθεσμη αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής (TFP) και επομένως του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 15%.

Αύξηση ΑΕΠ κατά 7,7%

Μεταρρυθμίσεις που μειώνουν την απόσταση από τον μέσο όρο της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα του συστήματος Δικαιοσύνης, το κόστος ενεργειών που οδηγούν σε εφαρμογή των όρων των συμβάσεων και τη διάρκεια των διαδικασιών αφερεγγυότητας επίσης συσχετίζονται με ισχυρές θετικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και τα επίπεδα φυσικού ΑΕΠ, επενδύσεων και απασχόλησης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΣΟΕ, η πλήρης εφαρμογή του σχεδίου, δηλαδή η χρήση του συνόλου της χρηματοδότησης σε επιχορηγήσεις και δάνεια και η πλήρης εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, μπορεί δυνητικά να αυξήσει το επίπεδο του πραγματικού ΑΕΠ κατά 7,7% έως το 2026, σε σχέση με το σενάριο βάσης.

Αυτό συνεπάγεται μια θετική συμβολή στο ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά περίπου 1,24 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο κάθε χρόνο την περίοδο 2021-2026, με τις ιδιωτικές επενδύσεις να αυξάνονται κατά περίπου 20%.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου