Αρχική Υπουργεία Υπουργείο Εργασίας: Ξεκινούν αύριο 19/12 οι αιτήσεις για την κάλυψη αναγκών του...

Υπουργείο Εργασίας: Ξεκινούν αύριο 19/12 οι αιτήσεις για την κάλυψη αναγκών του Γραφείου Υποστήριξης Ισότητας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Γραφείου Υποστήριξης (helpdesk) Ισότητας, που εδρεύει στην Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 2 «Δημιουργία Γραφείου Υποστήριξης (helpdesk) Ισότητας» της πράξης «Ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων» του επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (MIS 5041426).

Σχετικό έγγραφο

Παράρτημα

Ειδικό Παράρτημα 1

Ειδικό Παράρτημα 2

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών αρχίζει την Δευτέρα 19/12/2022 και λήγει την Τετάρτη 28/12/2022.