Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Yπoυργείο Εργασίας: Kαλεί τα ιδιωτικά σχολεία στην υποβολή νέων υπεύθυνων δηλώσεων

Νέα εγκύκλιος του υπ.Εργασίας που δημοσιεύθηκε σήμερα με διευκρινίσεις  καλεί επιχειρήσεις που σχετίζονται με την ιδιωτική εκπαίδευση (και έχουν αναστείλει δραστηριότητα) να υποβάλλουν εκ νέου υπεύθυνες δηλώσεις, καθώς όσες έχουν υποβληθεί έως την 1η Απριλίου, κρίνονται ως μη γενόμενες.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις – εργοδότες που αντιστοιχούν σε κάθε είδους και βαθμίδας ιδιωτικά σχολείακαι εκπαοδευτήρια, στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσια αρχής καθώς και οι εργαζόμενοι τους που έχουν υποβάλλει αιτήσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης θα πρέπει να επαναλάβουν τη διαδικασία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι υπεύθυνες δηλώσεις που τυχόν έχουν ήδη υποβληθεί από 24.3.2020, από επιχειρήσεις-εργοδότες  καθώς και οι υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων που τυχόν έχουν υποβληθεί από 1.4.2020, για λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, λογίζονται ως μη γενόμενες.

Έτσι, οι επιχειρήσεις –  εργοδότες υποχρεούνται σε εκ νέου υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων, με νέο Ειδικό Έντυπο Υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, κατά τη διαδικασία του άρθρου 4 του Κεφ.Α.1 της αριθμ. 12998/232/28.03.2020 κοινής υπουργική απόφασης. γ. Σε εκ νέου υποβολή υποχρεούνται και οι εργαζόμενοι της παραγράφου 3 του άρθρου 2.», και προκειμένου, αφενός μεν να ευθυγραμμιστούν με τα οριζόμενα σ’ αυτήν, αφετέρου δε να διευκολυνθεί η διαδικασία πληρωμών, υποβάλλουν ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρχικής δήλωσής τους, υποχρεωτικά.

Οι ως άνω επιχειρήσεις – εργοδότες με την ορθή επανάληψη της υπεύθυνης δήλωσής τους μπορούν να προβούν σε διορθώσεις ως προς τις κατηγορίες εργαζομένων τους που τίθενται σε αναστολή.

Δηλαδή ανάκληση των αναστολών συμβάσεων εργασίας σε περιπτώσεις όπως:
–  εκπαιδευτικών με διοριστήρια,
– εκπαιδευτικών που δεν έχουν λάβει διοριστήρια καθώς και του πάσης φύσεως εκπαιδευτικού προσωπικού σε εκπαιδευτικές δομές που εργάζονται εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση / τηλεργασία), και
– εργαζομένων που παρέχουν υπηρεσίες σε διοικητικές λειτουργίες ή εξ αποστάσεως εργασία για την υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης ή των λοιπών λειτουργικών αναγκών της εκπαιδευτικής δομής.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες υποβάλλουν ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρχικής δήλωσης από σήμερα 13/4/2020 έως και 20/4/2020.

Εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν ανασταλεί και έχουν ήδη υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σε αντιστοίχιση με την αρχική δήλωση του εργοδότη τους, δεν απαιτείται να προβούν σε νέα υπεύθυνη δήλωση, καθώς λαμβάνεται υπόψη η αρχική τους δήλωση.

Υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν υποβληθεί από εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή, βάσει της ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ της υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης -εργοδότη, εκπίπτουν του συστήματος ως μη υποβληθείσες.

Όσες επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν πρώτη φορά υπεύθυνες δηλώσεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α1 της αριθμ. 12998/232/2020 ΚΥΑ (Β’ 1078), σε συνδυασμό με την οικεία ΚΥΑ του θέματος της παρούσας.

Και συγκεκριμένα οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες που υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις για πρώτη φορά μπορούν να δηλώσουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους από σήμερα 13/4/2020 έως και 20/4/2020 και στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι των ανωτέρω επιχειρήσεων – εργοδοτών, εφόσον λάβουν τη γνωστοποίηση της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α1 της αριθμ. 12998/232/2020 ΚΥΑ.

Σε κάθε περίπτωση η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των δηλωθέντων εργαζομένων, που αφορούν τα ΚΑΔ της παρούσας, ισχύει για το χρονικό διάστημα από 15/3/2020 και έως 30/4/2020 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της με οικ. 14199/249/5-4-2020 κοινής υπουργικής απόφασης.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν λάβει διοριστήρια και για το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό προσωπικό που εργάζεται εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση/τηλεργασία), καθώς και για εργαζομένους με εξ αποστάσεως εργασία για την υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης ή των λοιπών λειτουργικών αναγκών της εκπαιδευτικής δομής, υποχρεούνται να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο Ε.4.1 με την διαδικασία που θα ανακοινωθεί από την 23.4 που θα βρίσκεται προς χρήση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το ειδικό έντυπο.

Ειδικά για τον ΚΑΔ 88.91, σε περίπτωση επιλογής από την επιχείρηση- εργοδότη χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, ανεξάρτητα του πότε έγινε η υποβολή δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της, μπορούν από σήμερα 13/4/2020 έως και 20/4/2020 να υποβάλλουν ορθή επανάληψη της υπεύθυνης δήλωσης, προκειμένου να ανακαλέσουν τις αναστολές των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 1 της με αριθμό 37445/9.4.2020 ΥΑ (Β’1270). Για όσους εργαζόμενους ανακληθεί δια της ορθής επανάληψης η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, οι υπεύθυνες δηλώσεις τους εκπίπτουν του συστήματος ως μη υποβληθείσες.

Διαβάστε ακόμη:

Ευρωεκλογές 2024 – Αποτελέσματα ΥΠΕΣ: ΝΔ 27,5%, ΣΥΡΙΖΑ 14,58%, ΠΑΣΟΚ 13,75%

Ευρωεκλογές 2024 - Η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας...

«Στα αθλητικά πάμε..καλά»

Άρθρο των φοροτεχνικών Παναγιώτη Παντελή και Ηλία Χατζηγεωργίου Στα...

Τα “brainstorimg” Δούκα, οι τηλε-μεταγγραφές της Αττικής και ο γάμος της σεζόν

Η στήλη αυτή λέει..δημοσίως όσα φτάνουν στα…ευαίσθητα αυτιά μας...

Ενημερωτικό Δελτίο

Οι συνταξιούχοι επιστρέφουν στη δουλειά, οι νέοι δεν βρίσκουν

Την ώρα που αρκετοί νέοι αδυνατούν να βρουν δουλειά, περίπου 100.000 συνταξιούχοι μπαίνουν δυναμικά στην αγορά εργασίας, σε μια προσπάθεια να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις αυξημένες...

Ξεκινούν τη Δευτέρα οι αιτήσεις για τις 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ

Τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 17:00, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας...

Κρήτη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα οικοδόμου που έπεσε από σκαλωσιά

Ακόμα ένα εργατικό ατύχημα συνέβη το πρωί της Τετάρτης στα ,Φαλάσαρνα με θύμα έναν 60χρονο ο οποίος εκτελούσε εργασίες σε οικοδομή όταν...

Αυξήσεις σε δημόσιους υπαλλήλους – Ποιους αφορά

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν υποβάλει αίτηση...