Αρχική Υπουργεία Υπουργεία: Μπαίνει “φρένο” στις δαπάνες για φως, νερό, τηλέφωνα

Υπουργεία: Μπαίνει “φρένο” στις δαπάνες για φως, νερό, τηλέφωνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

“Φρένο” στις δαπάνες των κρατικών φορέων βάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Σε εγκύκλιο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2020, ο υφυπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης ζητεί να περιοριστούν οι υπερβάσεις δαπανών και να σέβονται τα δημοσιονομικά περιθώρια και όρια.

Τα υπουργεία θα δίνουν… λογαριασμό στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τις δαπάνες που αφορούν σε ρεύμα, νερό, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και άλλες λειτουργικές δαπάνες όπως για την πορεία των δαπανών μισθοδοσίας. Μάλιστα το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα θα γίνεται έλεγχος στους προϋπολογισμούς όλων των υπουργείων ώστε να διαπιστώνεται αν υπάρχουν υπερβάσεις.

Συγκεκριμένα οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν:

1. Να φροντίζουν για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους από ίδιους πόρους, τόσο του ίδιου του φορέα της κεντρικής διοίκησης όσο και των εποπτευόμενων φορέων τους.

2. Να μεριμνούν για τη μη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων χρεών προς τρίτους.

3. Να εξετάσουν τους λόγους για τους οποίους δημιουργούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές και συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

4. Να φροντίσουν για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων, λαμβάνοντας τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και λοιπά μέτρα για την αντιμετώπισή τους, υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

5. Οι φορείς της γενικής κυβέρνησης καλούνται να διερευνήσουν εάν στο χαρτοφυλάκιό τους υπάρχουν καταγεγραμμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

– Βρίσκονται υπό δικαστική διαμάχη.

– Αφορούν σε δαπάνες προς αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών.

– Έχουν εξοφληθεί μέσω κατασχέσεων από το κράτος.

– Χρέη που δεν έχουν αποπληρωθεί λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως η μη εμφάνιση δικαιούχου ή η μη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.