Αρχική Υγεία Υπουργείο Υγείας: Οι νέες Γενικές Διευθύντριες

Υπουργείο Υγείας: Οι νέες Γενικές Διευθύντριες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει, ολοκληρώθηκε, από το 1ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (1ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.), η διαδικασία επιλογής για τις θέσεις ευθύνης:

 

  1. Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας
  2. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής

 

Επιλεγείσες Γενικές Διευθύντριες