Αρχική Εργασιακά Υπουργείο Παιδείας: Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε απόφοιτους επαγγελματικής εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας: Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε απόφοιτους επαγγελματικής εκπαίδευσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 210 30.01.2017, τεύχος Β΄ η απόφαση του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την αντιστοιχία επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Πρόκειται, δηλαδή, για την απόδοση ισοτιμίας τίτλων παρεμφερούς ειδικότητας, μεταξύ διαφορετικών επαγγελματικών βαθμίδων. Ειδικότερα, η υπουργική απόφαση, η οποία φέρει την υπογραφή του υφυπουργού Παιδείας, Δημήτρη Μπαξεβανάκη, και τίθεται άμεσα σε ισχύ μετά την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στα 15 άρθρα της, προβλέπει τα ακόλουθα:

-Άρθρο 1: Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού» του Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ ειδικότητας «Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού», καθώς επίσης και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού» του Τομέα Μηχανολογίας.

-Άρθρο 2: Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» του Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑΛ της ειδικότητας «Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» του Τομέα Μηχανολογίας, καθώς επίσης και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με εκείνα των κατόχων τίτλου ΤΕΛ ειδικότητας «Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Παραγωγής».

-Άρθρο 3: Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑΛ ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών».

-Άρθρο 4: Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ ειδικότητας «Τεχνικός Οχημάτων» του Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ ειδικότητας «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου» του Τομέα Οχημάτων, καθώς επίσης και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου».

-Άρθρο 5: Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ ειδικότητας «Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, καθώς επίσης και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχανικών χώρων» του Τομέα Ηλεκτρολογίας.

-Άρθρο 6: Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. ειδικότητας «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» του Τομέα Δομικών Έργων αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ» του Τομέα Κατασκευών.

-Άρθρο 7: Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων» του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας.

-Άρθρο 8: Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Βοηθών Νοσηλευτών» του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας.

-Άρθρο 9: Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείων» του Τομέα Υγείας & Πρόνοιας.

Άρθρο 10: Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. ειδικότητας «Αισθητικής Τέχνης» του Τομέα Αισθητικής-Κομμωτικής αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Αισθητικής Τέχνης» του Τομέα Αισθητικής-Κομμωτικής.

-Άρθρο 11: Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. ειδικότητας «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών» του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης.

-Άρθρο 12: Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. ειδικότητας «Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Υπαλλήλων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης.

-Άρθρο 13: Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. ειδικότητας «Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Πλοιάρχων αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού» του Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα.

-Άρθρο 14: Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. ειδικότητας «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Μηχανικών αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ. ειδικότητας «Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού» του Ναυτικού-Ναυτιλιακού Τομέα, καθώς επίσης και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού» του Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα

-Άρθρο 15: Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. ειδικότητας «Συντήρηση Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.