Αρχική Παιδεία Υποτροφίες Ταμείου Αρωγής Άπορων Μεσσήνιων Φοιτητών

Υποτροφίες Ταμείου Αρωγής Άπορων Μεσσήνιων Φοιτητών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα “Ταμείο Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών” της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-20201, τις παρακάτω υποτροφίες, σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές:

  • Τέσσερις (4) υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν σε Ελληνικά Ιδρύματα (πλην των Θεολογικών Σχολών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), οι οποίοι κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή του σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεος Μεσσηνίας
  • Μια (1) υποτροφία, στη μνήμη του ιατρού Ιωάννου Μίχου, σε προπτυχιακό φοιτητή με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτά σε Ιατρική Σχολή των Ελληνικών Ιδρυμάτων, ο οποίος κατάγεται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή του σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεος Μεσσηνίας

Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατατίθενται αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Ταμείου στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, Μητροπολίτου Μελετίου 13, ΤΚ 24100, Καλαμάτα μόνο στις:

  1. 9 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17.00-19.00
  2. 10 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10.00-12.00

Πληροφορίες: 

τηλ. 6937482151
email: [email protected]