Αρχική Παιδεία Yποτροφίες σε 16 πεδία απο το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Yποτροφίες σε 16 πεδία απο το Ίδρυμα Μποδοσάκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τέσσερις διετής υποτροφίες των 30.000 ευρώ για έρευνα στο εξωτερικό θα χορηγήσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Απευθύνονται σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδας.

Μεταδιδακτορικές σπουδές στα εξής πεδία:

 • Ενεργειακή Τεχνολογία
 • Τεχνολογία και Μηχανική του Περιβάλλοντος
 • Υλικά – Τεχνολογία
 • Περιβάλλον
 • Πτική και Νανοτεχνολογία
 • Τεχνολογίες Νέφους και Έξυπνων Συσκευών
 • Τεχνολογίες Ρομποτικής και Μηχανικής Όρασης
 • Πληροφορική – Επιστήμη Δεδομένων
 • Βιοτεχνολογία – Αγροτική Ανάπτυξη
 • Ανοσοβιολογία
 • Αναγεννητική Ιατρική
 • Γενετική
 • Γονιδιωματική Υπολογιστική
 • Καρκινογένεση
 • Νευροεπιστήμες
 • Φαρμακολογία

Πληροφορίες: scholarships@bodossaki.gr