Αρχική Παιδεία Υποτροφίες από ΙΚΥ και Εθνική Τράπεζα με αμοιβή 1.000 ευρώ

Υποτροφίες από ΙΚΥ και Εθνική Τράπεζα με αμοιβή 1.000 ευρώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πέντε θέσεις υποτροφιών με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό στον επιστημονικό τομέα του «Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου» προκηρύσσει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος .

Η μηνιαία αμοιβή θα ανέρχεται στα 1.000 ευρώ και οι υποψήφιοι εκτός από την ελληνική εθνικότητα θα πρέπει να διαθέτουν:

  • ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
  • διδακτορικό δίπλωμα σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα
  • πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με βαθμό πτυχίου από 7 και άνω
  • πιστοποιητικό άριστης γνώσης ξένων γλωσσών
  • να μην έχουν λάβει ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές
  • να μην εργάζονται σε δημόσιο τομέα και ιδιωτικό τομέα (κατά τη διάρκεια της υποτροφίας)
  • εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νομίμως απαλλαγή ή τυχόν αναβολή κατάταξης.

Επίσης οι άγαμοι υποψήφιοι να έχουν ατομικό συνολικό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 30.000 € ή οικογενειακό συνολικό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 75.000€ κατά το φορολογικό έτος 2017.