Αρχική Υπουργεία ΥΠΕΣ: Πως θα γίνουν οι προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ

ΥΠΕΣ: Πως θα γίνουν οι προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία οι δήμοι μπορούν να προχωρήσουν σε προσλήψεις  στις ανταποδοτικές υπηρεσίες τους με βάση τους προσωρινούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ της προκήρυξης 3Κ/2018. 

Όπως διευκρινίζεται οι δήμοι μπορούν να προβούν άμεσα  στην πρόσληψη ορισμένου ή και του συνόλου του αριθμού των υποψηφίων προς διορισμό από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, πριν δηλαδή την εξέταση των ενστάσεων, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του ν.4210/2013.

Ειδικά για τις θέσεις που αφορούν σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατηγοριών και εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ και ΥΕ, δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης κατανομής, καθόσον αυτές εξαιρέθηκαν ρητά με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν.4368/2016.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι η κατάταξη στους πίνακες έχει γίνει βάσει των στοιχείων που οι υποψήφιοι έχουν δηλώσει στις αιτήσεις τους, ενώ τα δικαιολογητικά εξετάζονται σε δεύτερο χρόνο, βάσει της δυνατότητας που παρέχει το αρ.18 του ν.2190/94, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι, για όλες τις ειδικότητες που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, πέραν των απαιτουμένων τίτλων σπουδών, θα πρέπει να ζητηθούν και προσκομισθούν οι προβλεπόμενες άδειες από τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της διασφάλισης της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους και προς αποφυγήν πάσης φύσεως ατυχημάτων.

Οι πίνακες με τους προσωρινά διοριστέους υποψήφιους των κατηγοριών εκπαίδευσης ΔΕ και ΥΕ του κάθε φορέα και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου για θέματα προσωπικού Τ.Α. (https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_TA/).

Τέλος, υπενθυμίζεται η υποχρέωση για την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων των εργαζομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη».