Έρχεται έκτακτη ρύθμιση σε έως 120 δόσεις με “κούρεμα” προσαυξήσεων και προστίμων έως 100% για όσους χρωστούν στους δήμους. Επίσης, αναμένεται ρύθμιση σε 24 δόσεις (με ελάχιστη δόση 10 ευρώ) για τα αδήλωτα τετραγωνικά στους δήμους. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή θα υπάρχει διαγραφή προστίμων που έχουν επιβληθεί σε χιλιάδες επαγγελματίες για εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων του 2014, απαλλαγή από το πρόστιμο για διόρθωση στοιχείων ακινήτων στο Ε9, μείωση της φορολογίας για τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια αλλά και επιστράτευση συνταξιούχων του ΕΦΚΑ για την απονομή των εκκρεμών συντάξεων. 

Πιο αναλυτικά οι βασικότερες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου: 

 1. Σε έως 120 δόσεις τα χρέη στους δήμους: Ληξιπρόθεσμες οφειλές (κλήσεις της δημοτικής αστυνομίας, δημοτικά τέλη κ.ά.) προς τους  ΟΤΑ που δημιουργήθηκαν έως την 31.12.2020 και βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν μέχρι 28.2.2021 εξοφλούνται σε έως 120 δόσεις. Αν ο οφειλέτης καταβάλει εφάπαξ το ποσό της οφειλής τότε διαγράφονται όλες οι προσαυξήσεις, τόκοι και πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. Σύμφωνα με τη ρύθμιση αν οι οφειλές εξοφληθούν σε:

– 2 – 12 δόσεις η απαλλαγή ανέρχεται σε 90% 

-13 – 48 δόσεις προβλέπεται απαλλαγή κατά 80% 

-49 – 72 δόσεις η απαλλαγή ανέρχεται σε 70% 

-73 – 120 δόσεις με απαλλαγή από προσαυξήσεις και πρόστιμα κατά 60%. 

Η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και 50 ευρώ για τις επιχειρήσεις. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από την 1η Μαρτίου. 

 1. Σε 24 δόσεις ο λογαριασμός των «ξεχασμένων» τετραγωνικών στους δήμους. Οι επιπλέον χρεώσεις δημοτικών τελών που προκύπτουν από τη δήλωση των πραγματικών τετραγωνικών μέτρων στους δήμους και έχουν υπολογιστεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2020 μπορούν να εξοφληθούν σε 24 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη δόση τα 10 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και 50 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα. Δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως 31 Οκτωβρίου 2020 θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν επιβάλλονται πρόστιμα.
 2. «Επιστράτευση» συνταξιούχων υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, οι οποίοι θα απασχοληθούν με συμβάσεις έργου διάρκειας 8 μηνών στον τομέα απονομής συντάξεων. Στόχος να αντιμετωπιστεί ο τεράστιος όγκος των εκκρεμών αιτήσεων που ξεπερνούν τις 300.000.
 3. Επιβολή κυρώσεων σε εργοδότη που λαμβάνει ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζόμενο.
 4. Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία τουκορωνοϊούσε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών. 
 5. Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ έως 28.2.2021.
 6. Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ασφαλισμένους στον τ. ΟΓΑ.
 7. Επεκτείνεται για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 η αποζημίωση ειδικού σκοπού για καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού.
 8. Ακατάσχετες και αφορολόγητες οι ενισχύσεις Covid-19 που λαμβάνουν οι πληγέντες αγρότες.
 9. Χωρίς το πρόστιμο των 100 ευρώ η υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων.
 10. Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2021 η προθεσμία απόσυρσης των ταμειακών μηχανών παλαιού τύπου.
 11. Διαγράφονται πρόστιμα για εμπρόθεσμες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων του έτους 2014 (συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών) που υποβλήθηκαν από 21 Ιανουαρίου 2016 έως και 25 Ιανουαρίου 2016.
 12. Διενέργεια δωρεάν ελέγχων (τεστ)κορωνοϊούCovid-19 από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για επιδημιολογική επιτήρηση. 
 13. Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σενοσούντεςαπό τον κορωνοϊό από θεράποντες ιατρούς, όχι όμως πέραν της 31ης Μαρτίου του 2021. 
 14. Παράταση διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό.
 15. Παράταση κατ’οίκονή εξ’ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς ασθενείς με Covid-19. 
 16. Παράταση συμβάσεων οικογενειακών γιατρών.
 17. Παράταση έως τον Απρίλιο της απασχόλησης ιδιωτών γιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
 18. Θεσπίζεται νέα κλίμακα φορολόγησης για τα κέρδη των τυχερών παιγνίων. Κέρδη έως 100 ευρώ είναι αφορολόγητα, από 100 έως 200 ευρώ φορολογούνται με συντελεστή 2,5%, από 200-500 ευρώ με συντελεστή 5% και πάνω από 500 ευρώ επιβάλλεται φόρος 7,5%.
 19. Παρατείνεται και για το 2021 το πρόγραμμα «Τουρισμός γιαΟλους».
 20. Στους υφιστάμενους τουριστικούς λιμένες παρέχεται η δυνατότητα να λάβουν άδεια ολικής ή τμηματικής λειτουργίας για το έτος 2021, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας διαχείρισής τους θα υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
 21. Δυνατότητα στους  Οργανισμούς Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, να προβαίνουν με απευθείας αναθέσεις στη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες (ΚΤΕΛ κ.λπ.).
 22. Χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση στις ιδιωτικές εταιρείες που ασκούν συγκοινωνιακό έργο και συγκεκριμένα στα αστικά – υπεραστικά ΚΤΕΛ, στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ και στα ταξιδιωτικά γραφεία που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημοσίας χρήσεως και τουριστικά τρένα.
 23. Δυνατότητα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων από αυτό Οργανισμών, να συνάπτουν δημόσιες συβάσεις με απευθείας αναθέσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021.
 24. Ανεβαίνει στο 31ο έτος από το 28ο έτος το όριο ηλικίας των υπηρετούντων ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) που θέλουν να προσληφθούν ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ).