Αρχική Υπουργεία ΥΠΕΣ: Ενιαίο κείμενο εγκυκλίων 2018-2020

ΥΠΕΣ: Ενιαίο κείμενο εγκυκλίων 2018-2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ενιαίο Κείμενο Εγκυκλίων 2018-2020 συνέταξε το Τμήμα Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών.

Το κείμενο περιλαμβάνει όλες τις εγκυκλίους και διευκρινιστικές οδηγίες, οι οποίες εκδόθηκαν από την συγκεκριμένη υπηρεσία κατά τα έτη 2018-2020 και αποτελεί την απαρχή μιας σειράς σχετικών ενιαίων κειμένων, τα οποία θα εκδίδονται σε ετήσια βάση, προκειμένου να συμβάλλουν στην ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας και την οικοδόμηση μιας αποδοτικής και λειτουργικής δημόσιας διοίκησης, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το κείμενο  με όλες τις εγκυκλίους έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του υπουργείου Εσωτερικών.