Αρχική Υπουργεία ΥΠΕΝ: Μέτρα στήριξης για 300.000 νοικοκυριά – Το σχέδιο για την ενεργειακή...

ΥΠΕΝ: Μέτρα στήριξης για 300.000 νοικοκυριά – Το σχέδιο για την ενεργειακή φτώχεια

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τέθηκε από την προηγούμενη Παρασκευή, 6 Αυγούστου, το Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας για την περίοδο 2021-2030. Τα μέτρα που περιλαμβάνει το Σχέδιο θα ωφελήσουν περί τα 300.000 πληττόμενα νοικοκυριά, με τη συνολική δημόσια δαπάνη για την εφαρμογή τους να ανέρχεται σε 2,1 δισ. ευρώ έως το τέλος της τρέχουσας 10ετίας.

Τα μέτρα αφορούν τη μακροπρόθεσμη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, μέσω της υλοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση της χρήσης ΑΠΕ στις κατοικίες τους.

Ειδικότερα, προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών πληττόμενων νοικοκυριών, με ποσοστό επιδότησης έως 80%, καθώς και την προώθηση εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους.

Μάλιστα, η περίσσεια ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται και δεν ιδιοκαταναλώνεται, θα μπορεί να πωληθεί από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης, δίνοντας ένα επιπρόσθετο όφελος στα πληττόμενα νοικοκυριά.

Η ενεργειακή αναβάθμιση θα συνδυαστεί με την εφαρμογή άλλων προγραμμάτων ανακαίνισης του κτιριακού αποθέματος («Εξοικονομώ»), τα οποία θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 2021-2030. Επιπρόσθετα, θα εξεταστεί η διαχείριση και η υλοποίηση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους ΟΤΑ, ώστε να διευκολυνθεί ο εντοπισμός των πληττόμενων νοικοκυριών.

Τα ωφελούμενα νοικοκυριά αναμένεται να αγγίξουν τις 120.000, ενώ η δημόσια δαπάνη τα 1,8 δισ. ευρώ.

Τι προβλέπεται για τις περιοχές απολιγνιτοποίησης

Παρεμβάσεις προβλέπονται για 10.000 ευάλωτα νοικοκυριά ειδικά στις περιοχές που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης, με τη σχετική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 210 εκατ. ευρώ, προερχόμενη τόσο από το ΥΠΕΝ, όσο και από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.

Στόχος είναι η οικονομική ενίσχυση για τη ριζική ανακαίνιση των κατοικιών, με επιδότηση έως 90%, καθώς και η εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ.

Προβλέπεται, επίσης, η αξιοποίηση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, ώστε η παραγόμενη ενέργεια (ηλεκτρική, θερμική και ψυκτική) από ΑΠΕ να χρησιμοποιείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών νοικοκυριών, τα οποία πλήττονται από το φαινόμενο της ενεργειακής ένδειας. Γι’ αυτό τον σκοπό η οικονομική ενίσχυση μέσω δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ, και τα ωφελούμενα νοικοκυριά σε 70.000.

Μέτρα προστασίας έκτακτων συνθηκών – Η ενεργειακή κάρτα

Ο δεύτερος πυλώνας πολιτικών του Σχεδίου Δράσης αφορά μέτρα για την προστασία καταναλωτών σε ακραίες και έκτακτες συνθήκες ενεργειακής ένδειας. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι περίοδοι με παρατεταμένη οικονομική ύφεση, περίοδοι με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και έντονα καιρικά φαινόμενα, οι οποίες ενδεχομένως να διαφοροποιούνται ανά κλιματική ζώνη.

Έτσι, σε συγκεκριμένα έτη μέσα στην περίοδο 2021-2030, ανάλογα με τις διαμορφωθείσες ακραίες και έκτακτες συνθήκες, προβλέπεται η βελτίωση του σχήματος του κοινωνικού τιμολογίου.

Η προνομιακή τιμολόγηση θα αφορά την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την κάλυψη των ελάχιστων συνθηκών θερμικής άνεσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των λοιπών χρήσεων των πληττόμενων νοικοκυριών. Το μέτρο θα υλοποιηθεί με την «ενεργειακή κάρτα» που θα παρέχεται για την κατανάλωση συγκεκριμένης ποσότητας ενεργειακών προϊόντων, με σκοπό την κάλυψη των ελάχιστων συνθηκών θερμικής άνεσης.

Το κόστος του συγκεκριμένου μέτρου θα ανέλθει σε 40 εκατ. ευρώ για κάθε χρόνο εφαρμογής του, με τα ωφελούμενα νοικοκυριά να ανέρχονται σε 100.000.