Αρχική Υπουργεία ΥΠΕΝ: Με εγγυητική επιστολή 35.000 ευρώ/MW νέες και παλιές ΑΠΕ

ΥΠΕΝ: Με εγγυητική επιστολή 35.000 ευρώ/MW νέες και παλιές ΑΠΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκαθάρισμα στις βεβαιώσεις παραγωγών ΑΠΕ προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω ρύθμισης που επιβάλλει την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής για την έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των αποβλήτων, το οποίο κατατίθεται σήμερα στη Βουλή, το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στα 35.000 ευρώ ανά MW, ωστόσο δίνεται η δυνατότητα στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να τροποποιεί το ποσό.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Κώστας Σκρέκας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το νομοσχέδιο η Εγγυητική Επιστολή θα αποτελεί προαπαιτούμενο για την έκδοση της Βεβαίωσης και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο με την υποβολή στον αρμόδιο Διαχειριστή πλήρους αιτήματος χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υποχρέωση εγγυητικής επιστολής επιβάλλεται αναδρομικά, για τους κατόχους υφιστάμενων αδειών παραγωγής και βεβαιώσεων οι οποίοι μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022 δεν θα έχουν υποβάλει αίτημα για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, προκειμένου να διατηρήσουν σε ισχύ τις άδειες παραγωγής ή τις βεβαιώσεις τους.

Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Με άλλη ρύθμιση το υπουργείο δίνει τη δυνατότητα εισόδου στην αγορά των ΑΠΕ χωρίς ανταγωνιστικές διαδικασίες σε παραγωγούς με φωτοβολταϊκά ισχύος έως 400 kW, σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα όπως η Πελοπόννησος, η Κρήτη, η Εύβοια και τα νησιά των Κυκλάδων.

Ειδικότερα, διατίθεται περιθώριο ισχύος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 86 MW στην Πελοπόννησο, 45 MW στις Κυκλάδες, 40 MW στην Εύβοια και 140 MW στην Κρήτη.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος μέχρι 400 kW. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων θα καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση.

Υβριδικοί σταθμοί

Με διαφορετική ρύθμιση παύει η υποβολή αιτήσεων και η χορήγηση Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων για την εγκατάσταση υβριδικών σταθμών στην Κρήτη, καθόσον πλέον έχει διασυνδεθεί με το ΕΣΜΗΕ. Επίσης, ορίζεται ότι για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά που αναμένεται να διασυνδεθούν με το ΕΣΜΗΕ εντός των επόμενων τριών ετών δεν υποβάλλονται νέες αιτήσεις για την εγκατάσταση υβριδικών σταθμών.

Παράλληλα, λόγω της επικείμενης αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τους σταθμούς που συνδυάζουν μονάδες ΑΠΕ με αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάγκη προσαρμογής της αδειοδότησης των σταθμών ΑΠΕ με αποθήκευση στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους σταθμούς ΑΠΕ, αναστέλλονται η υποβολή αιτήσεων, η αδειοδότηση και η χορήγηση προσφορών σύνδεσης για την ανάπτυξη έργων αυτού του τύπου.

Επιπλέον, προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης με σκοπό τον σχεδιασμό, καθώς και η εφαρμογή δεσμευτικού χάρτη ενεργειών και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης αυτών, με σκοπό την ανάπτυξη της δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και συμμετοχής μονάδων αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και σε μηχανισμούς ισχύος, σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944.

Μηχανισμός Παρακολούθησης και Εποπτείας Αγορών από τη ΡΑΕ

Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου δίνεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) η δυνατότητα υλοποίησης Μηχανισμού Παρακολούθησης και Εποπτείας των Ενεργειακών Αγορών ενισχύοντας έτσι τον εποπτικό της ρόλο στις αγορές ενέργειας, την προστασία του ανταγωνισμού και τον διαφανή έλεγχο της δραστηριοποίησης των Συμμετεχόντων στις αγορές.

Στη ΔΕΗ οι οπτικές ίνες

Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου εισάγονται ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με τη δυνατότητα της ΔΕΗ Α.Ε. να προβεί σε εταιρικό μετασχηματισμό με απόσχιση του κλάδου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και εισφορά του στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Σύμφωνα με τη διάταξη στη ΔΕΗ θα παραμείνουν το δίκτυο οπτικών ινών και τα συναφή στοιχεία ενεργητικού, τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς και το δικαίωμα εγκατάστασης οπτικών ινών ή άλλων στοιχείων δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Επίσης εξαιρείται από το διαχωρισμό το δίκτυο υψηλής τάσης που διαχειριζόταν μέχρι σήμερα η θυγατρική της ΔΕΗ στην Κρήτη, για το οποίο θα υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση.

K.K.

 

Πηγή: capital.gr