Αρχική Υπουργεία ΥΠΑΕΠ: Κεφαλαιακά κίνητρα για επενδύσεις σε τομείς αιχμής

ΥΠΑΕΠ: Κεφαλαιακά κίνητρα για επενδύσεις σε τομείς αιχμής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφαλαιακά κίνητρα σε εμβληματικές επενδύσεις εισάγονται για πρώτη φορά, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο «για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και την επιτάχυνση διαδικασιών στις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις» που συζητήθηκε στο υπουργικό συμβούλιο.

Τα ίδια κίνητρα αφορούν και μια νέα κατηγορία επενδύσεων, που είναι ψηλά στον κυβερνητικό σχεδιασμό για το «Ελλάδα 2.0» και αφορά σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που εντάσσονται σε νέους τομείς, όπως η αγροδιατροφή, η τεχνητή νοημοσύνη, η διαχείριση απορριμμάτων, η ρομποτική, ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιχείρησης, σε επιχειρηματικά πάρκα και σε IPCEI Projects.

Με βάση τα παραπάνω θα υπάρξουν τροποποιήσεις στις διατάξεις του νόμου 4608/2019 (Α’ 66), που αφορούν στα είδη και στο περιεχόμενο των προβλεπόμενων κινήτρων.

Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο στοχεύουν στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, στην επιτάχυνση και ευελιξία των προβλεπόμενων για τις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις διοικητικών διαδικασιών, με αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου του Αναπτυξιακού Νόμου ν. 4399/2016 (Α’ 117), καθώς και του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου περί Στρατηγικών Επενδύσεων και των νομοθετικών διατάξεων περί Κεφαλαίων Εξωτερικού.

Οι βασικές επιδιώξεις του νομοσχεδίου

Μία από τις βασικές επιδιώξεις είναι να βρεθεί «φάρμακο» για τις παθογένειες που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία και αποτρέπουν επενδύσεις, αντί να τις προσελκύουν.

Μία από αυτές είναι η αδυναμία αποτελεσματικής διοικητικής διαχείρισης των ιδιωτικών και στρατηγικών επενδύσεων, όπως:

  • Η παράλληλη ισχύς δύο διαφορετικών νομοθετικών κειμένων αναφορικά με τις στρατηγικές επενδύσεις, που σε πολλές περιπτώσεις ρύθμιζαν τα ίδια ζητήματα με διαφορετικό τρόπο, γεγονός που είχε προκαλέσει δυσχέρεια κατανόησης και ανασφάλεια δικαίου στους υποψήφιους μεγάλους επενδυτές και στους στρατηγικούς επενδυτές των οποίων οι επενδύσεις είχαν ενταχθεί στο νομοθετικό πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων και βρίσκονταν στο στάδιο της υλοποίησης.
  • Οι παρατηρούμενες σημαντικές καθυστερήσεις στην έγκαιρη διεκπεραίωση μεγάλου μέρους των επενδυτικών σχεδίων.
  • Η ανάγκη επικαιροποίησης των διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόμου και του νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων, προκειμένου να περιληφθούν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε νέους τομείς, που θα προωθήσουν σημαντικά την πράσινη οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας.
  • Η ανάγκη αναμόρφωσης και βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου των ιδιωτικών και στρατηγικών επενδύσεων, που θα καταστήσει τη χώρα μας ανταγωνιστική στην προσέλκυση νέων επενδυτών και στην υλοποίηση μακροπρόθεσμων βιώσιμων επενδύσεων, που θα ενισχύσουν την οικονομία και θα δημιουργήσουν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας.
  • Αναφορικά με τα Κεφάλαια Εξωτερικού οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρούν να επιλύσουν τις εντοπισθείσες καθυστερήσεις σε επίπεδο αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς του ΑΝ 89/1967 και την ανάγκη απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών.