Αρχική Πολιτική Υπ. Υποδομών: Στη Βουλή το ν/σ Πρότυπες Προτάσεις για Έργα Υποδομής

Υπ. Υποδομών: Στη Βουλή το ν/σ Πρότυπες Προτάσεις για Έργα Υποδομής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Πρότυπες Προτάσεις για Έργα Υποδομής», που προωθεί την καινοτομία και τη μεγαλύτερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, των επιχειρήσεων και της ίδιας της κοινωνίας των πολιτών στη σύλληψη και υλοποίηση των έργων στη χώρα.

Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο της σύλληψης και της ωρίμανσης νέων έργων υποδομών, που θα υποβάλλονται από τον ίδιο τον Ιδιωτικό Τομέα και αφορά στη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης προτάσεων για μεγάλα έργα άνω των 200.000.000 ευρώ, σε πρώτη φάση.

Στόχοι του Υπουργείου μέσα από το νέο αυτό πλαίσιο είναι:

  • Η Ανάδειξη Νέων «Καινοτόμων» Ιδεών
  • Η Επιτάχυνση Ωρίμανσης Έργων
  • Η Αυξημένη Εμπλοκή Ιδιωτικού Τομέα με την αξιοποίηση της ευελιξίας που έχει
  • Η Μεταφορά Τεχνογνωσίας του Ιδιωτικού Τομέα στη Δημόσια Διοίκηση

Το πλαίσιο, που παρουσιάζεται, είναι μια μεταρρύθμιση στο χώρο των Δημοσίων Έργων, γιατί από τη μία, επιτυγχάνεται η ωρίμανση έργων που η ίδια η αγορά θεωρεί σημαντικά και από την άλλη, δίνεται κίνητρο στον ιδιωτικό τομέα για την υποβολή πρότυπων τεχνικών λύσεων για την κατασκευή των έργων, έργα που θα ελέγχονται από το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου, δημιουργώντας έτσι μια παρακαταθήκη γνώσης σε αυτό και θα εξασφαλίσει την ταχύτερη μετάβαση σε μια νέα εποχή.