Αρχική Παιδεία Υπ. Παιδείας: Ποινές στους διευθυντές σχολείων που δεν συμμετείχαν στην αξιολόγηση

Υπ. Παιδείας: Ποινές στους διευθυντές σχολείων που δεν συμμετείχαν στην αξιολόγηση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ποινές επέβαλλε το υπουργείο Παιδείας στους διευθυντές των σχολείων που δεν συμμετείχαν στην εσωτερική αξιολόγηση για το 2020-2021, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόπτσης, έστειλε επιστολές σε διευθυντές σχολείων που δεν απέστειλαν τα σχετικά έγγραφα. Από το σύνολο των σχολικών μονάδων, που υπολογίζονται σε 14.000, το υπουργείο, έλαβε τα σχετικά έγγραφα από το 99,2% των σχολικών μονάδων.

Για το υπόλοιπο 0,8%, που δεν το έκανε, προβλέπεται η αναστολή της μισθολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των διευθυντών τους σύμφωνα με το νόμο 4823/2021.

Οι ποινές για τους διευθυντές των εν λόγω σχολικών μονάδων θα αρθούν, εφόσον οι διευθυντές προχωρήσουν στην αξιολόγηση. Αλλιώς, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ένσταση εντός δώδεκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.