Στις επικρίσεις της ΕΠΕΚΕ και του Τμήματος Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία απαντά το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Θεωρεί πως ο ΣΥΡΙΖΑ «συνεχίζει να εκτίθεται στον Τομέα της Παιδείας, αποκαλύπτοντας μέρα με τη μέρα τις παρωχημένες ιδεολογικές του αγκυλώσεις ενάντια σε κάθε έννοια βελτίωσης του δημόσιου σχολείου, σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα».

Όπως σημειώνει, «το 2015, στον ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν ότι η αριστεία είναι ρετσινιά. Πέρυσι περιέγραφαν τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ως “καρκίνωμα στα σπλάχνα της δημόσιας εκπαίδευσης”. Χθες τάχθηκε μετά βδελυγμίας απέναντι στην επέκταση του δικτύου Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, θεωρώντας ότι έτσι δημιουργούνται “φρούδες ελπίδες” και “κοινωνική αδικία”.

Δυστυχώς συνεχίζουν να αποστρέφονται τα καινοτόμα αυτά δημόσια σχολεία, όπως και τη δυνατότητα κάθε μαθητή να φοιτήσει σε αυτά. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του εξισωτισμού προς τα κάτω, τον οποίο πρεσβεύουν, και ουσιαστικής εφαρμογής της αρχής της ισότητας και των ίσων ευκαιριών, την οποία εμείς προωθούμε. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της λογικής της ήσσονος προσπάθειας την οποία υιοθετούν, και της λογικής της διαρκούς αυτοβελτίωσης και εγρήγορσης, την οποία εμείς αναδεικνύουμε. Δεν θέλουν να ξεχωρίζει κανείς, να διακρίνεται κανείς, αλλά να είναι όλοι ίσοι προς τα κάτω. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η προσπάθειά τους να εξακολουθήσουμε να έχουμε στα Πανεπιστήμιά μας εισακτέους της μονάδας, αδιαφορώντας για τις πραγματικές διεξόδους και προοπτικές φοίτησης, αποφοίτησης και επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων μας».

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας και Θρσηκευνάτων, «η πραγματικότητα είναι ότι τα Πρότυπα και τα Πειραματικά σχεδόν διπλασιάζονται, παρέχοντας πλέον στα παιδιά μας σε όλη τη χώρα πρόσβαση σε αυτά τα σχολεία, καθώς από τη νέα σχολική χρονιά θα έχουμε Πρότυπα ή Πειραματικά σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ότι αποτελούν έναν κοινωνικό ανελκυστήρα, αφού επιτρέπουν σε παιδιά, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, να έχουν πρόσβαση σε καινοτόμα δημόσια σχολεία, τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη των μαθητών και την καλλιέργεια της μαθητικής αριστείας και της δημιουργικότητας, και στη διάχυση βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών σε όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας ώστε να συμβάλλουν στη συνολική αναβάθμισή τους.

«Ζητούν συνολική ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, κι εμείς τους ρωτούμε ευθέως: Προτίθενται να στηρίξουν όλες τις σημαντικές πρωτοβουλίες που δρομολογούνται για την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, όπως:

την εισαγωγή νέων θεματικών στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων όλης της χώρας από τον Σεπτέμβριο, μέσω των εργαστηρίων δεξιοτήτων; Θεματικές που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εθελοντισμό, σεβασμό στον άλλον, σεβασμό στη διαφορετικότητα, οδική ασφάλεια, σεξουαλική αγωγή, οικολογική συνείδηση, ρομποτική, επιχειρηματικότητα;

την εισαγωγή δραστηριοτήτων στα αγγλικά στο νηπιαγωγείο;

την ανανέωση 453 προγραμμάτων σπουδών, πολλά εκ των οποίων έχουν να επικαιροποιηθούν μία εικοσαετία;

τα προγράμματα επιμόρφωσης για όλους τους εκπαιδευτικούς, άλλα που έχουν ήδη ξεκινήσει και άλλα που ξεκινούν στα τέλη του μήνα;

τη συνολική αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μεταξύ άλλων, με τη δημιουργία Πρότυπων ΕΠΑΛ, Θεματικών και Πειραματικών ΙΕΚ;

τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, στον οποίο έχουν συμβάλει με καταλυτικό τρόπο οι τεράστιες προσπάθειες εκπαιδευτικών, στελεχών, μαθητών και των οικογενειών τους;».

Κατά το ΥΠΑΙΘ, «δεν είναι πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ εναντιώνεται στις προσπάθειες της εκπαιδευτικής κοινότητας να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, να επιδιώξει ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Η προοπτική πλέον γίνεται απτή πραγματικότητα και θα συνεχίσουμε προσηλωμένοι στο στόχο της συνεχούς αναβάθμισης και τους εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης».