Αρχική Υπουργεία Υπ. Μετανάστευσης: Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση Επαγγ. Περιγράμματος Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή

Υπ. Μετανάστευσης: Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση Επαγγ. Περιγράμματος Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το αναγκαίο, σημαντικό και πρωτοποριακό έργο της εκπόνησης του Επαγγελματικού Περιγράμματος του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή.

Το Επαγγελματικό Περίγραμμα Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού/ ΕΟΠΠΕΠ και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Το υπουργείο σημειώνει ότι η οριοθέτηση του επαγγέλματος θεωρείται καθοριστικής σημασίας για τη μεταναστευτική και ενταξιακή πολιτική και ταυτόχρονα αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης και συστήματος πιστοποίησης των εν λόγω επαγγελματιών οι οποίοι-ες θα προσφέρουν υπηρεσίες διαπολιτισμικής μεσολάβησης στις δομές υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων διεθνή προστασία, στα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών, στα Νοσοκομεία και Υπηρεσίες Υγείας, στις σχολικές μονάδες, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κ.α.

Η ολοκλήρωση του πρωτοποριακού έργου της εκπόνησης του Επαγγελματικού Περιγράμματος του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, με κοινωνικούς εταίρους και εξειδικευμένους φορείς.