Αρχική Υπουργεία Υπ. Μετανάστευσης: Δημιουργία τεσσάρων κέντρων λήψης βιομετρικών δεδομένων

Υπ. Μετανάστευσης: Δημιουργία τεσσάρων κέντρων λήψης βιομετρικών δεδομένων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε προγραμματική συμφωνία προχώρησαν το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. με στόχο τη δημιουργία τεσσάρων κέντρων λήψης βιομετρικών δεδομένων για λογαριασμό του υπουργείου.

Τα κέντρα θα δημιουργηθούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των αρμοδίων υπηρεσιών μιας στάσης του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και θα υποστηρίζουν τη διαδικασία έκδοσης των αδειών διαμονής, μέσω ανάληψης διαδικαστικών ενεργειών, όπως είναι η λήψη των βιομετρικών δεδομένων και η επίδοση των αδειών διαμονής στους δικαιούχους.

Επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης ή ανανέωσης των αδειών διαμονής

Σκοπός, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης, είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης ή ανανέωσης των αδειών διαμονής, η μείωση του γραφειοκρατικού κόστους, καθώς και η εκκαθάριση των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών, για τις οποίες οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν εξετάσει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις χορήγησης και εκκρεμεί η έκδοση των αδειών διαμονής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) «Μετανάστευση», εκκρεμεί η λήψη βιομετρικών στοιχείων για 94.684 πολίτες τρίτων χωρών. Το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας των Κέντρων, η λειτουργία 50 σταθμών λήψης βιομετρικών δεδομένων θα συμβάλει στη δραστική μείωση των εκκρεμοτήτων, ενώ σε βάθος έτους το υπουργείο εκτιμά ότι θα έχουν εξαλειφθεί όλες οι εκκρεμότητες στο σύνολο τους.

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και έχει ύψος 7.824.000 ευρώ.

Ταχεία εξυπηρέτηση πολιτών τρίτων χωρών

Μετά την υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, δήλωσε ότι η προγραμματική συμφωνία είναι «ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση της εύκολης πρόσβασης σε υπηρεσίες του υπουργείου μας, καθώς και της ταχείας εξυπηρέτησης πολιτών τρίτων χωρών».

Ο κ. Μηταράκης πρόσθεσε ότι «οι κοινές μας ενέργειες με την Κοινωνία της Πληροφορίας έχουν ως αποτέλεσμα την εκκαθάριση των περίπου 95 χιλιάδων αδειών διαμονής, για τις οποίες εκκρεμεί η λήψη βιομετρικών δεδομένων και την υποστήριξη της διαδικασίας για τις νέες αιτήσεις που θα προκύψουν κατά την επόμενη τετραετία».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., Σταύρος Ασθενίδης, επισήμανε ότι «στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε άμεσα όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, ώστε έως το τέλος του έτους να έχει επιλέγει ανάδοχος».