Αρχική Οικονομία ΥΠ.ΕΣ.: Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της ΜΟΔ για σχεδιασμό, ωρίμανση, υλοποίηση έργων

ΥΠ.ΕΣ.: Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της ΜΟΔ για σχεδιασμό, ωρίμανση, υλοποίηση έργων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ, για τον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την υλοποίηση έργων προτρέπει τους δήμους όλης της χώρας, το υπουργείο Εσωτερικών, με εγκύκλιο που απέστειλε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Η ΜΟΔ αποτελεί ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η οποία εποπτεύεται από τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. Αποστολή της είναι, δε, η στήριξη και ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καλύπτοντας κυρίως ανάγκες σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα, εργαλεία και διαδικασίες, μεταφορά τεχνογνωσίας και υλικοτεχνική υποδομή.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι όλες οι υπηρεσίες της παρέχονται χωρίς κόστος για τους δήμους. Επίσης, σημειώνεται ότι υποδέχεται αιτήματα από πλευράς δήμων καθ΄ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, με ιδιαίτερη έμφαση σε νησιωτικούς, ορεινούς και απομακρυσμένους δήμους, αναλαμβάνοντας για λογαριασμό τους τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων.

Για τα αιτήματά τους οι δήμοι μπορούν να απευθύνονται στο ειδικό Σημείο Επαφής για τους ΟΤΑ που λειτουργεί στη ΜΟΔ στα τηλέφωνα 213 1310161 (κα Δρετάκη), 213 1310212 (κα Πινήρου), 213 1310185 (κα Βέργη), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: otasupport@mou.gr