Αρχική Συμβασιούχοι Υπ.Εργασίας: 180 προσλήψεις στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Υπ.Εργασίας: 180 προσλήψεις στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τη πρόσληψη ατόμων, οι οποίοι θα απασχοληθούν στα Κέντρα Πρόνοιας διαφόρων Περιφερειών της χώρας, ενέκρινε η υπουργός Εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Έφη Αχτσιόγλου έδωσε το “πράσινο φως” για τη πρόσληψη 180 ατόμων τα οποία θα απασχοληθούν ως επικουρικό προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως δώδεκα μήνες, σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας διαφόρων Περιφερειών της χώρας, στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.

Η πρόσληψη του επικουρικού προσωπικού πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας και του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, αντίστοιχα. Η πρόσληψη του αναφερόμενου προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3329/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση με την κατανομή των θέσεων