Αρχική ΑΣΕΠ Υπ. Δικαιοσύνης: Αιτήσεις για 539 θέσεις μέσω ΑΣΕΠ

Υπ. Δικαιοσύνης: Αιτήσεις για 539 θέσεις μέσω ΑΣΕΠ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Άμεσα θα “τρέξουν” οι προθεσμίες για αιτήσεις στους δύο μεγάλους διαγωνισμούς του υπουργείου Δικαιοσύνης για 539 θέσεις τακτικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.

Στις 10 Φεβρουαρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη 404 θέσεων Γραμματέων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (προκήρυξη 1Κ/2017), η οποία θα ολοκληρωθεί στις 24 Φεβρουαρίου 2017. Το νέο προσωπικό θα στελεχώσει Εφετεία, Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Εισαγγελίες Πρωτοδικών και Εφετών, Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία, Πταισματοδικεία, αλλά και τον Αρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και τη Γενική Επιτροπεία Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

Οι νεοπροσληφθέντες θα μετέχουν στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και θα συντάσσουν τα πρακτικά, τις εκθέσεις, τις πράξεις και τα άλλα έγγραφα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την πιστοποίηση των δικαστικών ενεργειών. Επιπλέον, θα εκδίδουν τα απόγραφα και αντίγραφα, τα πιστοποιητικά και αποσπάσματα, θα τηρούν και θα ενημερώνουν τα βιβλία και θα φυλάσσουν το αρχείο και άλλα αντικείμενα των δικαστηρίων ή των εισαγγελιών.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 10 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.

Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να εκδοθεί και η δεύτερη προκήρυξη, υπ’ αριθμόν 2Κ/2017, για 135 πτυχιούχους Πληροφορικής των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ. Το κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται ήδη στο Εθνικό Τυπογραφείο, το οποίο ευθύνεται για την έκδοση του διαγωνισμού. Η επιλογή των εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί από τις εξής δύο ειδικότητες: ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ) και ΤΕ Πληροφορικής (Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων).

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής, www.asep.gr, ενώ θα ακολουθήσει και η αποστολή της εκτυπωμένης μορφής της αίτησης, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Τ.Θ. 14308, Τ.Κ. 115 10, Αθήνα, με αναγραφή του αριθμού της προκήρυξης και της αντίστοιχης κατηγορίας εκπαίδευσης της θέσης την οποία διεκδικούν.