ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προσωπικό καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης σε σύνολο 305 θέσεων αναζητούν κεντρικοί φορείς υγείας (ΕΟΠΥΥ, Υπ.Υγείας) αλλά και νοσοκομεία που λειτουργούν σε διάφορα σημεία της επικράτειας. Αναλυτικότερα:

Υπ.Υγείας

Την Δευτέρα 26/11 λήγει η προθεσμία για τις 23 θέσεις που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας και αφορά ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 23 μηνών μερικής απασχόλησης (4ωρη πενθήμερη). Οι 20 θα εργασθούν στην Κεντρική Υπηρεσία Αθηνών και στις διευθυνσεις Αριστοτέλους 17-19 Αθήνα, Μακεδονίας 6-8 Αθήνα, Αβέρωφ 12 Α Αθήνα, Πειραιώς 205 & Λ. Ειρήνης 2 –Ταύρος και οι 3 στη Θεσσαλονίκη (Αγίας Σοφίας 46 Τ.Κ. 54622, Περιφερειακό γραφείο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Μακεδονίας -Θράκης). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2161824

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Δεκαοκτώ άτομα προσωπικό φύλαξης (ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας) θα προσλάβει ο ΕΟΠΥΥ για τις ανάγκες των εγκαταστάσεών του στην Αττική και με συμβάσεις που δεν μπορούν να υπερβαίνουν την 31η Δεκεμβρίου 2019. Οι θέσεις είναι: 5 στην Κεντρική Υπηρεσία στο Μαρούσι, 4 στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας στο δήμο Λυκόβρυσης -Πεύκης, 2 στην Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανων Υγείας Φορέων Κοινωναικής Ασφάλισης στην Αθήνα, 1 στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ Κέντρου Αθηνών Α, 1 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κέντρου Αθηνών Β, 1 στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας στον δήμο Μοσχάτου-Ταύρου και 4 στην Κεντρική Φαρμακαποθήκη/Φαρμακείο Ρεντη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 6871764, 210 6871759 και καταληκτική ημερομηνία η Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018.

Νοσοκομεία

Την ερχόμενη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη με την οποία το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Εβρου που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη επιδιώκει την πρόσληψη συνολικά 139 συμβασιούχων με σύμβαση διάρκειας έως και 24 μηνών.

Το νοσηλευτικό ίδρυμα επιθυμεί να καλύψει τις ανάγκες καθαριότητας, εστίασης ή σίτισης και φύλαξης και ζητά προσωπικό για πενθήμερη 6ωρη απασχόληση στις ειδικότητες: 100 θέσεις 100 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Καθαριστών/στριών), 12 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Πλυντών-ριών), 12 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) και 15 ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Παν. Γεν. Νοσοκομείο Αλεξ/πολης, περιοχή Δραγάνα, Τ.Κ. 68100 – Αλεξ/πολη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας υπόψιν κας Τσολακίδου (τηλ. Επικοινωνίας: 25513-53434).

Αλλες 16 θεσεις ανακοίνωσε το Γενικό Νοσοκομείο “Ασκληπιείο Βούλας” και αφορούν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2019. Οι θέσεις μοιράζονται ανάμεσα σε 8 ΔΕ Προσωπικό Φύλαξης και 8 ΥΕ Προσωπικό Σίτισης και αιτησεις υποβάλλονται έως την Τετάρτη 28/11/2018. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2163556.

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών ανακοίνωσε την πρόσληψη 55 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 15/12/2020. Οι αιτήσεις υποβάλλλονται έως τις 29/11/2018. Πρόκειται για 52 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Καθαριστές/Καθαρίστριες) με 4ωρη ημερήσια απασχόληση (οι 4 εξ αυτών με εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας 28 ωρών, σε καθημερινή νυχτερινή εργασία και Κυριακών και εξαιρέσιμων), 1 ΔΕ Μαγείρων με 8ωρη ημερήσια απασχόληση, 2 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης (ειδικότητας Τραπεζοκόμων) με 7ωρη ημερήσια απασχόληση. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23210-94685, 23210 94782

Από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου 2018 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για τις 18 εποχικές προσλήψεις που ανακοίνωσε το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας για τη Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου. Οσοι επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως και 24 μηνών. Η απασχόληση θα είναι για όλους πενθήμερη με οκτάωρο. Οι θέσεις είναι 6 ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων, 7 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και 5 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27523 61185

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου ανακοίνωσε την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 24 μηνών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μεταξύ 22 Νοεμβρίου και 3 Δεκεμβρίου 2018. Στην κατανομή των θέσεων περιλαμβάνονται 2 ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας (πενθήμερη 8 ωρη Απασχόληση), 7 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Καθαριστριών/Καθαριστών (πενθήμερη 5 ωρη Απασχόληση), 1 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Πλυντών – ντριων ρυπαρού ιματισμού (πενθήμερη 8ωρη Απασχόληση ). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22373 50204

Για την οργανική μονάδα του που βρίσκεται στον Αγιο Νικόλαο, το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως “Διαλυνάκειο” ανακοίνωσε την πρόσληψη 26 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 24 μηνών. Για την υποβολή αιτήσεων ηπροθεσμία ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου 2018 και λήγει στις 5/12/2018. Αναλυτικά ζητούνται 3 ΥΕ Καθαριστών/τριών με 5/νθήµερη – 8/ωρη απασχόληση, 18 ΥΕ Καθαριστών/τριών με 5/νθήµερη – 6/ωρη απασχόληση, 2 ∆Ε Μαγείρων με 5/νθήµερη – 8/ωρη απασχόληση), 3 ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης με 5/νθήµερη – 8/ωρη απασχόληση. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28413 43157.

Πηγή: “Έθνος-ΕΡΓΑΣΙΑ”