Αρχική Υπουργεία Ξενογιαννακοπούλου: Έρχεται νομοσχέδιο για τα άτομα με αναπηρία

Ξενογιαννακοπούλου: Έρχεται νομοσχέδιο για τα άτομα με αναπηρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην κατάθεση Σχεδίου Νόμου για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ΑμεΑ προχωρά το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπουργός, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Αναλυτικά δήλωσε:

«Βασική κατεύθυνση της πολιτικής μας είναι η κατοχύρωση της ισονομίας, της κοινωνικής συνοχής και της ισότιμης συμμετοχής των πολιτών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα Άτομα με Άναπηρία, προκειμένου να εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα στην εργασία και στην πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση, καθώς και στην αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους από το σύνολο των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από διαβούλευση με την Εθνική Συνομοσπονδία Άτόμων με Άναπηρία,  προχωρούμε στην κατάθεση Σχεδίου Νόμου στη Βουλή, με σκοπό να αποκτήσουν τα Άτομα με Άναπηρία ίσες ευκαιρίες για την ισότιμη πρόσβασή τους στο διαδίκτυο (εφαρμογές σε φορητές συσκευές) των φορέων του δημοσίου.

Το Σχέδιο Νόμου, που ενσωματώνει σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία:

  • Βελτιώνει την καθημερινότητα των ΆμεΆ και διασφαλίζει την πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή τους ισότιμα στην κοινωνία με τους συμπολίτες τους, εξασφαλίζοντάς τους αυτονομία, επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.
  • Συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της επικοινωνίας και των συναλλαγών με όλους τους πολίτες.
  • Εξασφαλίζει με αποτελεσματικό τρόπο και ισότιμους όρους τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των ΆμεΆ στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  • Εξασφαλίζει την ισότιμη επιλογή,παρουσία και λειτουργία υπαλλήλων ΆμεΆ του δημόσιου τομέα στους φορείς τους, μέσω της πρόσβασης σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές που εξυπηρετούν τόσο την εσωτερική λειτουργία των φορέων όσο και  τη συνεργασία-επικοινωνία με τρίτους φορείς.
  • Άξιοποιεί τις τεχνολογίες πληροφορικής για την προώθηση της «έξυπνης» και καινοτομικής διακυβέρνησης, με στόχο την εξάλειψη του αποκλεισμού των ΆμεΆ, διασφαλίζοντας έτσι ότι όλοι οι χρήστες των ιστοτόπων και των εφαρμογών  για φορητές συσκευές του δημόσιου τομέα μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται.
  • Ενισχύει, σε συνεργασία με τον κοινωνικό εταίρο (ΕΣΆμεΆ), την ικανότητα κατάργησης διακρίσεων σε βάρος των παιδιών με αναπηρία και των γονέων αυτών, διακρίσεων που δεν προάγουν τη «συμπεριληπτική εκπαίδευση» ή «εκπαίδευση για όλους» που η χώρα μας έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει.
  • Ευνοεί τη δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού των φορέων του δημόσιου τομέα σε θέματα προσβασιμότητας, μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Άυτοδιοίκησης.
  • Ενισχύει τη δυνατότητα οι φορείς του δημόσιου τομέα να ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τους πολίτες σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας.
  • Θέτει τις βάσεις για μελλοντική επέκταση του πεδίου εφαρμογής».