ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το δρόμο προς τη συνταξιοδότησης ανοίγει σε χιλιάδες ασφαλισμένους που οφείλουν εισφορές λόγω παράλληλης ή διαδοχικής ασφάλισης ανοίγει το υπουργείο Εργασίας. Με πρόσφατη εγκύκλιο του, το υπουργείο απεγκλωβίζει κατά κύριο λόγο τους μισθωτούς που είχαν εκκρεμότητα από ελεύθερα επαγγέλματα και αδυνατούσα λόγω των “ανοιχτών” λογαριασμών να συνταξιοδοτηθούν.

Πλέον, ξεκαθαρίζεται πως όσοι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ δεν επιθυμούν να συνυπολογίσουν χρόνο ασφάλισης σε πρώην φορέα στον οποίο οφείλουν εισφορές, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς τον επίμαχο χρόνο, εφόσον φυσικά θεμελιώνουν αυτοτελώς δικαίωμα στον πρώην φορέα στον οποίο συνεχίζουν να ασφαλίζονται έως την έξοδό τους.

Αυτό, με απλά λόγια σημαίνει ότι μισθωτοί που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης στο τ. ΙΚΑ και αποχωρούν από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ως μισθωτοί, μπορούν να βγουν στη σύνταξη ακόμη και αν έχουν οφειλές στον ΟΑΕΕ πάνω από 20.000 ευρώ. Ωστόσο, για να το κάνουν αυτό, θα πρέπει ναμην συνυπολογίσουν τον χρόνο του ΟΑΕΕ για την έξοδο στην σύνταξη.

Η “ρύθμιση” αυτή απευθύνεται σε ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης σε ένα ενταχθέντα φορέα (π.χ. πρ. ΙΚΑ), ενώ παράλληλα εκκρεμεί οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές σε άλλον ενταχθέντα φορέα (π.χ. πρ. ΟΑΕΕ), το χρόνο του οποίου δεν επιθυμούν να συνυπολογίσουν.

Για παράδειγμα ασφαλισμένος που θεμελιώνει αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με χρόνους ασφάλισης από το 1983 έως το 2016 καθώς και ασφάλιση στον ΕΦΚΑ το διάστημα 2017-2018 ως μισθωτός, μπορεί να υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης χωρίς τον συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισής του στον τ. ΟΑΕΕ (ασφαλισμένος έως το 2014), στον οποίο εκκρεμούν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές.