Επιδόματα, συντάξεις και άλλες παροχές σε χρήμα, συνολικού ποσού 112 εκατ. ευρώ, θα πληρωθούν αυτήν την εβδομάδα 172.000 άνεργοι, ασφαλισμένοι, μητέρες και άλλες κατηγορίες δικαιούχων, από ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ.
Από σήμερα ως και την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 10,7 εκατ. ευρώ περίπου σε 24.000 περίπου δικαιούχους για επιδόματα ασθενείας, επιδόματα μητρότητας, αποζημίωση εργατικού ατυχήματος και έξοδα κηδείας και άλλα 19 εκατ. ευρώ σε 950 δικαιούχους αποφάσεων για εφάπαξ.

Ως προς τις έκτακτες πληρωμές, 1,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 2.600 δικαιούχους λόγω της παράτασης των συντάξεων αναπηρίας και 174.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.257 δικαιούχους για ιατρικά έξοδα και άλλες παροχές ασθένειας.

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει εντός της εβδομάδας 15-21 Φεβρουαρίου:

* 32 εκατ. ευρώ σε 84.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας
* 32 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για προγράμματα απασχόλησης
* 16 εκατ. ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
* 540.000 ευρώ σε 590 δικαιούχους για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.