Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

Ξεκίνησε η υποβολή φορολογικών δηλώσεων – Αναλυτικός οδηγός

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή στο ΤΑΧΙS για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φορολογούμενων με τα εισοδήματα του 2017. Όπως είναι γνωστό πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν οι φορολογούμενοι μέσα από την ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ( aade.gr). Στη συνέχεια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς κωδικούς τους για να μπουν στην εφαρμογή. 

Όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο Ε1 , οι επαγγελματίες και οι αγρότες το κατά πολύ διαφοροποιημένο σε σχέση με πέρσι έντυπο Ε3 και τέλος όσοι έχουν ακίνητα τα οποία ενοικιάζουν , παραχωρούν δωρεάν ή είναι κενά θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο Ε2.

Το έντυπο Ε1 δεν θα έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις από το περσινό όμως μετά από δύο έτη θα ενεργοποιηθεί ξανά ο κωδικός 049 ο οποίος φέτος θα έχει δίπλα του τον κωδικό 050. Οι κωδικοί αυτοί θα είναι απαραίτητο να συμπληρώνονται από τους φορολογούμενους που έχουν στην εκκαθάριση τους εισοδήματα που χαρακτηρίζονται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες προκειμένου τα καρπωθούν την εφάπαξ έκπτωση φόρου που θα αναλύσουμε παρακάτω. Οι κωδικοί δεν θα είναι προσυμπληρωμένοι , αλλά θα οδηγούν σε πίνακα που θα εμφανίζονται τα στοιχεία που έχουν σταλθεί από τις τράπεζες σε σχέση με τις πιστωτικές και τις χρεωστικές κάρτες. Ο πίνακας θα είναι παρόμοιος με αυτόν των τόκων καταθέσεων και πληρωμών δανείων. Από το έντυπο θα απουσιάζουν οι κωδικοί που αφορούσαν τις ιατρικές δαπάνες και τα φαρμακεία αφού πλέον δεν αποτελούν δαπάνες που δίνουν έξτρα έκπτωση φόρου, αλλά θα συμπεριλαμβάνονται στις γενικές δαπάνες.

Άλλη μία αλλαγή σε σχέση με το πέρσι έχει να κάνει με τους κωδικούς 007-008 όπου θα συμπληρώνονται από όσους φορολογούμενους φιλοξενούν κάποιον φορολογούμενο στην οικία τους. Αυτό γίνεται στα πλαίσια της διασταύρωσης που θα διενεργείτε στους φορολογούμενους που δηλώνουν ότι φιλοξενούνται από κάποιον ,προκειμένου να αποφευχθούν τα φαινόμενα το να δηλώνει κάποιος κακόβουλα ότι φιλοξενείτε από κάποιον με σκοπό να γλιτώσει το τεκμήριο της κύριας κατοικίας.

Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος , με την προϋπόθεση ότι έχει αλλάξει την φορολογική του κατοικία στο μητρώο της Δ.Ο.Υ.

1. Φορολογητέο εισόδημα

Φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. από το ακαθάριστο εισόδημα.

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων:
α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
γ) εισόδημα από κεφάλαιο και
δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Η εκκαθάριση του φόρου των δηλώσεων είναι κοινή και συμπεριλαμβάνει τον κύριο φόρο, τον φόρο από ενοίκια, την εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος για τους επαγγελματίες που έχουν ατομική επιχείρηση. Στην εκκαθάριση συμπεριλαμβάνεται επίσης και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης όταν επιβάλλεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος.

2. Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχ. Δραστηριότητα) Φορ. Συντελεστής
0 – 20.000 22%
20.001 – 30.000 29%
30.001 – 40.000 37%
40.001 – 45%

Κλίμακα μισθωτών- συνταξιούχων και επαγγελματιών

Έκπτωση φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι έχουν συλλεχθεί οι αποδείξεις.

– 1.900 για φορολογούμενο χωρίς τέκνα.

– 1.950 για φορολογούμενο με ένα τέκνο.

– 2.000 για φορολογούμενο με δύο τέκνα.

– 2.100 για φορολογούμενο με τρία τέκνα και άνω.

Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 10 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

Δαπάνες με χρήση «πλαστικού χρήματος»

Από 1/1/2017 για να διατηρηθεί η έκπτωση ο φορολογούμενος θα πρέπει να πραγματοποιεί δαπάνες με την χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ανάλογα με το εισόδημα του.

Εισόδημα (σε ευρώ) Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή)
1-10.000 10%
10.000,01-30.000 15%
30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ συνολικά αποδείξεις

Για το ποσό που δεν θα συλλεχθεί θα επιβάλλεται φόρος ύψους 22% επί του μη συλλεγμένου ποσού.

Εξαιρέσεις από πλαστικό χρήμα οι οποίοι πρέπει να μαζέψουν χειρόγραφες αποδείξεις :

  1. Φορολογούμενοι άνω των 70 ετών
  2. Άτομα με ποσοστά αναπηρίας 80% και άνω
  3. Άτομα που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση
  4. Υπηρετούντες την στρατιωτική τους θητεία
  5. Δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό
  6. Κάτοικοι χωριών κάτω των 500 κατοίκων και νησιών κάτω των 3.100 κατοίκων ( όχι τουριστικές περιοχές )
  7. Όσοι φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και έχουν διαφορά τεκμαρτού εισοδήματος για το κομμάτι του τεκμαρτού
  8. Οι φορολογούμενοι που είναι μακροχρόνια νοσηλευόμενοι

Κλίμακα φόρου ενοικίων

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα αφού αφαιρεθεί από αυτό η ετήσια απόσβεση συντήρησης 5% :

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ)

Συντελεστής %

0-12.000

15%

12.001 – 35.000

35%

35.001-

45%

Εισόδημα δωρεάν παραχώρησης

Φορολογείτε με την ίδια κλίμακα το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που παραχωρείτε δωρεάν ή αν είναι κατάστημα που ιδιοχρησιμοποιείται. Εξαιρείτε από αυτό η δωρεάν παραχώρηση πρώτης κατοικίας έως 200 τ.μ μεταξύ συγγενών βαθμού πρώτης συγγενείας.

Ανείσπρακτα ενοίκια

Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

– έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή

– διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή

– δικαστική απόφαση αποβολής ή

– έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει σχετική δήλωση στο αρμόδιο τμήμα της εφορίας που ανήκει ο φορολογούμενος και να συμπληρωθεί ανάλογα το έντυπο Ε2 πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Τα εισοδήματα αυτά θα φορολογηθούν εάν εισπραχθούν το έτος που εισπράχθηκαν με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύει εκείνη την χρονιά.

3. Κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης

Η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο σύνολο των εισοδημάτων από κάθε πηγή , φορολογητέα και μη, σύμφωνα με την εξής κλίμακα:

Εισόδημα Εισφ. Αλληλεγγύης
0 – 12.000 0%
12.001 – 20.000 2,20%
20.001 – 30.000 5,00%
30.001 – 40.000 6,50%
40.001 – 65.000 7,50%
65.001 – 220.000 9,00%
>220.000 10,00%

4. Τεκμήρια

Όπως αναλύαμε και στο τεύχος της 31ης; Μαρτίου εκτός από τον λογιστικό τρόπο υπολογισμού των αποτελεσμάτων υπάρχει και ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού των εσόδων κάθε φορολογούμενου , μαζί και των επαγγελματιών. Η εφαρμογή του τρόπου αυτού δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους φορολογούμενους αφού οι κλίμακες που εφαρμόζονται είναι οι ίδιες με αυτές που αναφέραμε παραπάνω.

Ειδικότερα ο νόμος 4172/2013 αναφέρει ότι ο φορολογούμενος που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται σε εναλλακτική ελάχιστη φορολογία όταν το τεκμαρτό εισόδημά του είναι υψηλότερο από το συνολικό εισόδημά του.

Διαβάστε ακόμη:

Αρχηγική εμφάνιση Τεμπονέρα: «Είναι η ώρα των νόμιμων ιδιοκτητών του ΣΥΡΙΖΑ»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο κατάμεστο κλειστό...

ΒΙΝΤΕΟ – Οι αγρότες μπήκαν στην καρδιά της Αθήνας

Στην καρδιά της πόλης έφτασαν πριν λίγη ώρα οι...

Το 45,5% των πολιτών ζουν με καθυστερήσεις σε στεγαστικά δάνεια

Το γεγονός ότι η χώρα μας διανύει μια βαθιά στεγαστική...

ΒΙΝΤΕΟ Αίσχος! Αναρχικοί φώναζαν στα ΜΑΤ: «Που είναι ο Γιώργος;»

Σε μια αδιανότη ενέργεια προέβησαν οι αναρχικοί που συμμετείχαν...

Ενημερωτικό Δελτίο

Κατεβάζουν ρολά οι τράπεζες: Ανατροπή με την πληρωμή των μισθών – Μέχρι πότε δεν θα γίνονται συναλλαγές

Κατεβάζουν ρολά οι τράπεζες: Ανατροπή με την πληρωμή των μισθών – Μέχρι πότε δεν θα γίνονται συναλλαγές Ανησυχία προκαλεί η «παράλυση» του τραπεζικού συστήματος που...

Συγχαρητήριο μήνυμα του πρωθυπουργού για την ιστορική νίκη του Μίλτου Τεντόγλου

Συγχαρητήριο μήνυμα του πρωθυπουργού για την ιστορική νίκη του Μίλτου Τεντόγλου, Όσο μακριά φτάνει το κάθε άλμα του, τόσο ψηλά υψώνει τη σημαία και...

Κώστας Σκρέκας: Έρχεται και φέτος το πασχαλινό καλάθι του νοικοκυριού

Κώστας Σκρέκας: Έρχεται και φέτος το πασχαλινό καλάθι του νοικοκυριού, προανήγγειλε μιλώντας σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης, προκειμένου τα νοικοκυριά να κάνουν...

Μειωμένες χρεώσεις ανακοίνωσαν οι προμηθευτές ρεύματος για τα “πράσινα” τιμολόγια του Μαρτίου

Μειωμένες χρεώσεις ανακοίνωσαν οι προμηθευτές ρεύματος για τα "πράσινα" τιμολόγια του Μαρτίου Σημαντικά μειωμένες χρεώσεις που ξεκινούν από τα 8,1 σεντς ανά κιλοβατώρα ανακοίνωσαν οι...