Αρχική Παιδεία Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απο την 1η Απριλίου μπορουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις όσοι ενδιαφερόμενοι θέλουν να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους στο Διατμηματικό Πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα, το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη του  ΔΠΜΣ «Πληροφορική και Διοίκηση», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και για όσους προβλεπεται να πάρουν πτυχίο έως την ημερομηνία εγγραφής ενώ για τους άριστους προβλέπονται υποτροφίες κατά την εισαγωγή τους.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου:

Από τα Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα συνεχίσει τη λειτουργία του το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα, το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη του  ΔΠΜΣ «Πληροφορική και Διοίκηση», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://deps.csd.auth.gr/admissions  από 1-4-2020 έως τις 15-6-2020. Δύνανται να υποβάλουν αίτηση και όσοι προβλέπεται να πάρουν πτυχίο ως την ημερομηνία εγγραφής και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Για τους άριστους εκ των εισακτέων προβλέπονται υποτροφίες κατά την εισαγωγή τους στο ΔΠΜΣ. Επίσης προβλέπονται υποτροφίες και κατά την διάρκεια των σπουδών με βάση την βαθμολογική επίδοση. Μέσω του Τμήματος Σπουδών του ΑΠΘ προβλέπονται ανταποδοτικές υποτροφίες με βάση βαθμολογικά αλλά και κοινωνικά – οικονομικά κριτήρια. Τέλος, σύμφωνα με τον νόμο 4485/2017 προβλέπεται απαλλαγή τελών φοίτησης για οικονομικούς λόγους.

Πλήρης Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων

Προσοχή!!Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης σας δεν έχετε δικαίωμα να την επεξεργαστείτε, η οριστικοποίηση της αίτησης είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή σας στις συνεντεύξεις.