ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκίνησε η διαδικασία για τις πληρωμές στεγαστικών δανείων για το Πρόγραμμα «Γέφυρα». Περίπου 80.000 δανειολήπτες έχουν λάβει σχετική έγκριση σε σύνολο 160.467 αιτήσεων που είχαν υποβληθεί.

Συγκεκριμένα, για τους επόμενους εννέα μήνες οι δανειολήπτες θα κληθούν να πληρώσουν από 10 έως 30% της μηνιαίας δόσης που κατέβαλλαν έως τώρα.

Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, από τις 160.467 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως το τέλος Οκτωβρίου, ήδη για πάνω από τις μισές έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κι ανάλογα με το είδος του δανείου ξεκινά η καταβολή της επιδότησης.

Παράδειγμα: Αν ένας δανειολήπτης με πράσινο δάνειο και χωρίς αναστολή δόσεων, θα πρέπει να καταβάλλει κάθε μήνα 700 ευρώ, μετά την υπαγωγή του στο Πρόγραμα «Γέφυρα», θα δει ότι θα πρέπει να πληρώσει μόλις 100 ευρώ. Τα υπόλοιπα 600 ευρώ θα δοθούν ως επιδότηση από το Κράτος.

Να σημειωθεί ότι, όσοι έχουν αναστολή καταβολής δόσεων έως το τέλος του 2020, η επιδότηση θα δοθεί τον Ιανουάριο. Παράλληλα, όσοι έχουν κόκκινο δάνειο, θα πρέπει πρώτα να ρυθμιστεί με την τράπεζα έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Τα ποσοστό επιδότησης που δικαιούνται οι δανειολήπτες

  1. Εξυπηρετούμενα δάνεια: Εφόσον το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά, ο δανειολήπτης-δικαιούχος της επιδότησης έχει προχωρήσει σε αναστολή των δόσεων του δανείου, μπορεί να επιλέξει να διακόψει την αναστολή και να λάβει την επιδότηση. Διαφορετικά, μπορεί να περιμένει να λήξει η αναστολή πληρωμών και να ξεκινήσει να καταβάλλει το ποσοστό που αναλογεί, λαμβάνοντας την επιδότηση. Η επιδότηση ξεκινά από το 90% της μηνιαίας δόσης για το α΄ τρίμηνο, υποχωρεί στο 80% το β΄ τρίμηνο και στο 70% το γ΄ τρίμηνο με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 600 ευρώ.
  2. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Στην περίπτωση που το δάνειο είναι «κόκκινο», η αίτηση που υποβάλλεται από τον δανειολήπτη-δικαιούχο της επιδότησης διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες μπορούν να ζητήσουν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια οι τράπεζες παρέχουν μία ή περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης οφειλών, εντός 30 ημερών. Για να ξεκινήσει η καταβολή της επιδότησης, θα πρέπει το δάνειο να έχει ρυθμιστεί κατόπιν συμφωνίας με την τράπεζα και η σύμβαση να έχει υπογραφεί έως το τέλος του έτους. Υπενθυμίζεται ότι για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων, τα οποία βρίσκονται σε καθυστέρηση έως 90 ημέρες, η επιδότηση της μηνιαίας δόσης ξεκινά από το 80% το α΄ τρίμηνο, υποχωρεί στο 70% το β΄ τρίμηνο και στο 60% το γ΄ τρίμηνο. Το ανώτερο ποσό επιδότησης ανέρχεται στα 500 ευρώ.
  3. Δάνεια που έχουν καταγγελθεί: Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για τα δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή έχουν καταγγελθεί, καθώς, για να ξεκινήσει η επιδότηση της δόσης του δανείου, θα πρέπει να έχει προηγηθεί ρύθμιση μετά από συμφωνία οφειλέτη – τράπεζας. Για τα δάνεια με καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες ή όσα έχουν καταγγελθεί, η επιδότηση ανέρχεται στο 60% της μηνιαίας δόσης το α΄ τρίμηνο, στο 50% το β΄ τρίμηνο και στο 30% το γ΄ τρίμηνο και για ποσό έως 300 ευρώ.