Αρχική Μόνιμοι Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 1.666 θέσεις

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 1.666 θέσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην 7Κ/2016 προκήρυξη για 1.666 μόνιμες θέσεις στην Υγεία. Πρόκειται για την προκήρυξη 7Κ/2016, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ με αριθμό 14 30.12.2016, τεύχος ΑΣΕΠ, και προβλέπει την επιλογή υποψηφίων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, θα καλυφθούν 700 θέσεις πτυχιούχων ΤΕΙ, 494 θέσεις αποφοίτων δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 348 θέσεις αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 124 θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ. Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες θέσεις είναι οι ακόλουθες:

  • ΤΕ Νοσηλευτών, 404 θέσεις,
  • ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής, 324 θέσεις,
  • ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών, 242 θέσεις, και
  • ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, 99 θέσεις.

Οι διοριστέοι θα στελεχώσουν 140 νοσηλευτικά ιδρύματα, περιφερειακά ιατρεία, Κέντρα και Μονάδες Υγείας, μεταξύ των οποίων το ΓΝ Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» με 69 θέσεις, τα αθηναϊκά νοσοκομεία Eλενα Βενιζέλου (66), Ευαγγελισμός (64), Γ. Γεννηματάς (55), Αττικόν (53), Σωτηρία (50) και το ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης (51 θέσεις).

Πέραν των αντίστοιχων με την ειδικότητα τίτλων σπουδών, στα κριτήρια που θα πριμοδοτήσουν τους υποψηφίους με επιπλέον μόρια συμπεριλαμβάνονται -ανάλογα με την ειδικότητα- τα πιστοποιητικά χειρισμού Η/Υ, οι άδειες άσκησης επαγγέλματος, ιατρικού ή άλλου κλάδου, η βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού, Νοσηλευτικού και Χημικού Συλλόγου, η εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικό), μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε κλάδους όπως η φαρμακευτική, η χημεία, η βιοστατιστική, η βιοπληροφορική και η μοριακή βιολογία, αλλά και η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης αποτελεί προαπαιτούμενο για 1.120 θέσεις.

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη. Η διαδικασία λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2017.