Τη Μ. Τετάρτη αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων από τις επιχειρήσεις που πλήττονται λόγω κορωνοϊού ώστε να λάβουν την επιδότηση επιτοκίου των ενήμερων δανείων τους για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο.

Τράπεζες και εταιρίες διαχείρισης δανείων θα λάβουν τους ΑΦΜ των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ για να ξεκινήσουν και την αναστολή των πληρωμών των δανείων των δικαιούχων. Τα στοιχεία θα σταλούν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρίες διαχείρισης από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Στη συνέχεια οι τράπεζες και οι εταιρίες θα επικοινωνήσουν με τους δανειολήπτες χωρίς αυτό να αποκλείει τη δυνατότητα στους ίδιους να επικοινωνούν τα τραπεζικά ιδρύματα ή τις εταιρίες διαχείρισης. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους τόκους των επιχειρηματικών δανείων, ομολογιακών δανείων και συμβάσεων πίστωσης συμπεριλαμβανομένων των:

  • τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων
  • δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης

Δεν καλύπτονται οι τόκοι υπερημερίας και δεν είναι επιλέξιμα τα κοινοπρακτικά δάνεια. Οι σχετικές δανειακές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις πρέπει να έχουν χορηγηθεί πριν από την 1η Απριλίου 2020.

Τα δάνεια θα πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31 Δεκεμβρίου 2019, δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες ενώ δεν καλύπτονται οι τόκοι υπερημερίας. Βασική προϋπόθεση είναι η διατήρηση τουλάχιστον του ίδιου αριθμού εργαζομένων τους στις 19/3/2020 και στις 31/12/2020.

Το μέτρο χρηματοδοτείται με 750 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το συνολικό ποσό που θα λάβει μια επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ.