Αρχική Παιδεία Βραβείο «ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΡΛΑΜΑΣ» σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

Βραβείο «ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΡΛΑΜΑΣ» σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Σύλλογος Ηρακλείου «Φίλοι του Πανεπιστημίου Κρήτης» προκηρύσσει για εικοστή δεύτερη χρονιά το Βραβείο στη μνήμη του ΜΕΝΕΛΑΟΥ Γ. ΠΑΡΛΑΜΑ.

Το βραβείο απονέμεται σε έναν/μία, ή δύο φοιτητές/τριες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή υποψήφιους/-ες διδάκτορες των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, για εργασίες που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων των υποψηφίων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Σπουδών των τριών Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επίσης δίνονται τρεις έπαινοι χωρίς χρηματική απολαβή σε φοιτητές/τριες για εργασίες που ολοκληρώθηκαν κατά την ίδια περίοδο.

Υποψήφιοι/-ες μπορεί να είναι και όσοι/όσες έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει, των οποίων οι εργασίες έχουν εκπονηθεί εντός του 2018-2019.

Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν αυτοτελή ερευνητική μορφή, πρωτότυπο επιστημονικό περιεχόμενο, έκταση έως 20.000 λέξεις και θεματική που να εντάσσεται στη μελέτη της Αρχαίας, της Μέσης ή της Νεότερης περιόδου του ελληνικού πολιτισμού και μπορούν να είναι δημοσιευμένες ή αδημοσίευτες.

Οι εργασίες των υποψηφίων, συνοδευόμενες από σύντομο βιογραφικό στο οποίο θα αναφέρεται το σεμινάριο και ο διδάσκων / η διδάσκουσα υπό την επίβλεψη του οποίου εκπονήθηκαν, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως τις 10-02-2020, στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (dean@phl.uoc.gr), η οποία θα ανακοινώσει τη σύνθεση των επιτροπών κρίσεως των εργασιών έως τις 24-02-2020.

Το ύψος του βραβείου ορίζεται στα 1.000 ευρώ, στην περίπτωση μίας βράβευσης, και στα 500 ευρώ στην περίπτωση δύο βραβεύσεων.

Τα βραβεία συνοδεύονται από αναμνηστική περγαμηνή με το λογότυπο του Συλλόγου και το όνομα του/των βραβευθέντων/εισών. Το βραβείο απονέμεται σε ειδική πανηγυρική τελετή στο Ηράκλειο, όπου έζησε και δημιούργησε ο Μενέλαος Παρλαμάς.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής (τηλ. 28310-77780, e-mail: dean@phl.uoc.gr)